Nehnuteľnosti

Nehnuteľnosti

Sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom (§ 119 Občianskeho zákonníka). Je to opak hnuteľných vecí. Podľa § 120 Občianskeho zákonníka stavba, vodný tok ani podzemná voda nie je súčasťou pozemku, a teda ani nehnuteľnosti.

Nehnuteľnosti sú dôležitou súčasťou reality a majetku. Skladajú sa z pozemkov a stavieb, ktoré sú spojené so zemou trvalým spôsobom. Tieto majetky sú neoddeliteľnou súčasťou krajiny a majú veľký význam pre ekonomiku a spoločnosť ako celok.

Pozemky a stavby

Pod pojmom „nehnuteľnosti“ spadajú pozemky a stavby. Pozemky predstavujú plochy zeme, ktoré môžu byť využívané na rôzne účely, vrátane obytných, komerčných, priemyselných alebo poľnohospodárskych. Stavby zahŕňajú fyzické štruktúry, ktoré sú postavené na pozemkoch, ako sú obytné domy, komerčné budovy, priemyselné závody a iné.

Právne aspekty

V právnom kontexte majú nehnuteľnosti špecifické postavenie. Sú upravené v Občianskom zákonníku, kde sa definuje, že nehnuteľnosti sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom. Toto spojenie so zemou robí nehnuteľnosti trvalými a neoddeliteľnými od pozemku.

Je dôležité si uvedomiť, že stavba, vodný tok alebo podzemná voda nie sú súčasťou pozemku a teda ani nehnuteľnosti. Tieto prvky môžu mať vlastné právne štatúty a sú oddelené od pozemku, aj keď sa môžu nachádzať na ňom.

Význam v ekonomike

Nehnuteľnosti majú významný vplyv na ekonomiku. Ich hodnota sa môže meniť v čase a ovplyvňuje trh s nehnuteľnosťami. Investície do nehnuteľností, ako sú domy a komerčné budovy, môžu byť dôležitou súčasťou investičného portfólia jednotlivcov a spoločností.

Ceny nehnuteľností môžu mať výrazný vplyv na majetkové hodnoty jednotlivcov a môžu ovplyvniť aj celkovú hospodársku stabilitu. Rast cien nehnuteľností môže viesť k rastu bohatstva obyvateľstva, zatiaľ čo pokles cien môže mať opačný účinok.

sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom (§ 119 Občianskeho zákonníka). Je to opak hnuteľných vecí. Podľa § 120 Občianskeho zákonníka stavba, vodný tok ani podzemná voda nie je súčasťou pozemku, a teda ani nehnuteľnosti.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥