nulové zásoby

Nulové zásoby vo výrobe: Eliminácia odpadov a zdokonalenie produktivity Nulové zásoby predstavujú filozofiu výroby, ktorá je založená na plánovanej eliminácii všetkých odpadov a následnom zdokonalení …

nový typ

Nový typ produktu v medzinárodnom obchode Termín „nový typ“ v ekonómii označuje produkt, ktorý nemá predchodcu v porovnateľnom prostredí. V kontexte medzinárodného obchodu predstavuje tento …

Núdzový fond

Núdzový fond v kontexte investovania Núdzový fond je termín, ktorý sa v oblasti investovania používa na označenie finančných prostriedkov, ktoré sú vyčlenené na neočakávané výdavky …

nosnosť

Nosnosť v Doprave Najväčšia dovolená hmotnosť bremena, ktorým sa smie zariadenie (napr. dopravný prostriedok), dopravné zariadenie, (prepravný prostriedok) v prevádzke trvale zaťažiť. Najväčšia povolená hmotnosť …

nosnosť žeriava

Nosnosť Žeriava Maximálna prípustná hmotnosť bremena na dvíhanie, na ktoré je konštruovaný žeriav pri daných podmienkach; hmotnosť drapáka elektromagnetu, snímateľnej traverzy alebo iných snímateľných prostriedkov …

Notifikácia

Notifikácia v Bankovníctve Notifikácia je upozornenie na určitú skutočnosť. V bankovníctve sa notifikácia často využíva na informovanie klientov o dôležitých udalostiach týkajúcich sa ich účtov …