obchod

definícia obchodu Komerčné spojenie medzi dvomi, alebo viacerými individuálnymi trhmi. Obchod je kľúčovým aspektom ekonomiky, ktorý umožňuje tok tovarov a služieb medzi rôznymi trhmi. Je …

Obec

definícia obce – samostatný územný samosprávny a správny celok SR. Obec je základnou jednotkou územnej samosprávy v Slovenskej republike. Ide o samostatný územný samosprávny a …

Obchodný register

obchodný register – Verejný Zoznam Podnikateľských Subjektov Obchodný register je verejný zoznam, ktorý vedený na príslušnom súde obsahuje informácie o subjektoch zaoberajúcich sa podnikateľskou činnosťou. …

Obchodný zákonník

obchodný zákonník – Právna Regulácia Podnikateľských Vzťahov Obchodný zákonník predstavuje právny rámec, ktorý upravuje postavenie podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy a iné aspekty súvisiace s podnikaním. …

Orgány obce

orgány obce – Lokálne Orgány Územnej Samosprávy Orgány obce predstavujú klúčové elementy v rámci územnej samosprávy. Významným spôsobom ovplyvňujú rozhodovací proces na miestnej úrovni a …

oznámenie

oznámenie v oblasti dopravy a ekonomiky Dokument poslaný zákazníkovi, ktorým sa oznamuje blížiace sa doručenie zásielky. Písomné oznámenie banky o vyhlásení mimoriadnej splatnosti úveru. Definícia …

označenie značkou

označenie značkou vo výrobe Výrobok určitého typu objednaný od spoločnosti treťou stranou a dodávaný ďalšej pod vlastnou značkou. Definícia Označenie značkou je postup, ktorý sa …

Outlier

outlier: význam v ekonometrii Outlier je termín, ktorý označuje extrémnu (vybočenú) hodnotu zo súboru empirických údajov. Súvisí s problematikou odhadu parametrov prostredníctvom MNŠ. Čo je …

outsourcing

outsourcing v doprave: Význam a využitie Prenesenie vedľajšej činnosti na externého poskytovateľa služieb, motivované sústredením podniku na hlavné činnosti (zoštíhlenie), resp. snahou dostať sa rýchlo …

Overnightové

Overnightové v ekonómii (O / N) depozity – Jednodňové medzibankové obchody (úložky), ktoré sa uzatvárajú dnes a sú splatné od zajtra. Tento ekonomický termín má …