Dobropis poistného

Dobropis poistného: Význam a Funkcia Dobropis poistného je termín, ktorý má významné miesto v oblasti poisťovníctva. Predstavuje kladný rozdiel medzi sumou poistného, ktoré bolo zaplatené …

Doba platenia poistného

Doba Platenia Poistného v Poisťovníctve Doba platenia poistného je dôležitým aspektom v oblasti poisťovníctva. Predstavuje časový interval, počas ktorého je poistník povinný platiť poistné na …

Deň predčasnej splatnosti

Deň predčasnej splatnosti v poisťovníctve V kontexte poisťovníctva a finančných služieb predstavuje pojem „deň predčasnej splatnosti“ dôležitý dátum, ktorý označuje deň doručenia oznámenia ktorémukoľvek z …

Denné odškodné

Denné odškodné v rámci úrazového poistenia Denné odškodné je dôležitým pojmom v oblasti úrazového poistenia. Tento termín sa týka špecifického typu poistného plnenia, ktoré poisťovňa …

daň z výnosov

Daň z Výnosov v Poisťovníctve Daň z výnosov je dôležitým aspektom v oblasti poisťovníctva, ktorý ovplyvňuje daňovú povinnosť spojenú s poistným plnením. Táto daň je …

Cesia

Cesia – Postúpenie Pohľadávky voči Dlžníkovi Cesia je latinský výraz používaný v oblasti poisťovníctva a práva, ktorý označuje postúpenie práva alebo veci. Ide o zmluvný …

Cedent

Čo je Cedent v poisťovníctve? Cedent je ekonomický termín, ktorý pochádza z latinčiny. Označuje osobu alebo entitu, ktorá previedla svoju pohľadávku na iného subjekta. V …

Bonita klienta

Bonita klienta v kontexte poisťovníctva Schopnosť klienta splácať pohľadávku banky a dostatočnosť ním navrhnutých zabezpečení úveru. V oblasti poisťovníctva je pojmom „Bonita klienta“ myšlien schopnosť …

Bolestné

Bolestné v Kontexte Poisťovníctva V pojme „Bolestné“ v oblasti poisťovníctva ide o dôležitý aspekt, ktorý sa týka odškodnenia v prípade úrazu alebo poškodenia zdravia. Boľavý …

Akvizitér

Získavateľ zákazníkov, predplatiteľov, objednávok a podobne. V poisťovníctve ide o získavateľa poistencov – uzatváranie poistných zmlúv. Viď heslá maklér, dôverník, obchodný zástupca. Akvizitér je výraz, …

aktuár

Zodpovedný poistný matematik. Aktuár zodpovedá za správnosť výpočtu poistných produktov a za výkazníctvo. Aktuár je dôležitým profesionálnym pojmom v oblasti poisťovníctva a aktuárstva. Tento termín …

Akceptácia

(prijatie do poistenia) – Uznanie návrhu poistnej zmluvy poisťovňou za platný, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené pre daný druh poistenia. Akceptácia, často nazývaná aj „prijatie do …