Johari okno

Johari Okno: Metóda Sebapoznávania v Manažmente Johari Okno je manažérsky nástroj, ktorý sa používa na sebapoznávanie a zlepšovanie komunikácie v pracovnom prostredí. Táto metóda patrí …

just in time

just in time (JIT) v ekonomike výroby Just in Time (JIT) je manažérsky koncept, ktorý sa zameriava na elimináciu strát času v rámci výrobného procesu. …

jettison

Jettison v Medzinárodnom Obchode: Zachráňte Loď a Náklad Termín „jettison“ má svoje korene v medzinárodnom obchode a námorníctve. Predstavuje akt úmyselného hodenia nákladu cez palubu …

Jidoka

Jidoka: Významný Koncept v Manažmente a Výrobe Jidoka je dôležitým konceptom v oblasti manažmentu a výroby. Tento japonský termín sa často prekladá ako „autonómia“ alebo …

Job enlargement

Job enlargement: Rozširovanie pracovnej spôsobilosti v manažmente Výroby Job Enlargement je manažérsky koncept, ktorý sa snaží rozšíriť pracovnú spôsobilosť zamestnancov výrobných podnikov. Cieľom je vytvoriť …

Job rotation

Job Rotation: Obmena v Pracovných Pozíciách Job Rotation je manažérsky nástroj v oblasti manažmentu výroby, ktorý sa využíva na zlepšenie schopností zamestnancov a efektivity pracovných …

jenkinsonov postup

Jenkinsonov postup v ekonómii obchodu Jenkinsonov postup je extrapolačný postup používaný v oblasti ekonómie obchodu. Tento postup sa využíva na analýzu a predpoveď trendov v …

JEREMIE

JEREMIE: Podpora malých a stredných podnikov z európskych fondov JEREMIE, čo je skratka pre „Joint European Resources for Micro and Medium Enterprises“ (Spoločné európske zdroje …

JESSICA

JESSICA: Podpora udržateľných investícií v mestských oblastiach JESSICA, čo je skratka pre „Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas“ (Spoločná európska podpora pre …

jednotka balenia

Jednotka balenia vo výrobe Jednotka balenia je balík, krabica alebo prepravka určitého druhu štandardnej kvality, ktorý obsahuje výrobky daného typu a je navrhnutý tak, aby …

jednotka merania

Jednotka merania v logistike Jednotka merania je v ekonomike a logistike dôležitým konceptom, ktorý slúži na vyjadrenie merateľných množstiev, ako sú dĺžka, hmotnosť, čas, elektrický …

jednotka práce

Jednotka práce v oblasti transportu Jednotka práce je dôležitým ekonomickým pojmom v oblasti transportu. Vyjadruje množstvo práce, ktoré priemerný zamestnanec môže vykonať za jednu minútu …

jednotková hmotnosť

Jednotková hmotnosť vo výrobkoch Jednotková hmotnosť je dôležitým ekonomickým pojmom v oblasti výrobkov a obchodu. Tento termín sa používa na určenie hmotnosti výrobku na základe …