Jazykové služby

Jazykové služby Jazykové služby predstavujú dôležitý sektor v ekonomike, ktorý sa zaoberá poskytovaním prekladateľských a tlmočníckych služieb pre rôzne jazyky. Tento odvetvie má kľúčový význam …

Just-in-time (JIT)

Just-in-time (JIT): Manažérska Metóda Riadenia Výroby Just-in-time (JIT) je manažérska metóda riadenia výroby, kde sú suroviny a komponenty dodávané presne v čase, keď sú potrebné …

Joint venture

Joint Venture: Spoločný Podnik v Ekonomike Joint Venture, čo znamená Spoločný Podnik, je ekonomickým pojmom označujúcim spoločný podnik vytvorený dvoma alebo viacerými nezávislými spoločnosťami za …

Johari okno

Johari Okno: Metóda Sebapoznávania v Manažmente Johari Okno je manažérsky nástroj, ktorý sa používa na sebapoznávanie a zlepšovanie komunikácie v pracovnom prostredí. Táto metóda patrí …

just in time

Just in time (JIT) v ekonomike výroby Just in Time (JIT) je manažérsky koncept, ktorý sa zameriava na elimináciu strát času v rámci výrobného procesu. …

jettison

Jettison v Medzinárodnom Obchode: Zachráňte Loď a Náklad Termín „jettison“ má svoje korene v medzinárodnom obchode a námorníctve. Predstavuje akt úmyselného hodenia nákladu cez palubu …

Jidoka

Jidoka: Významný Koncept v Manažmente a Výrobe Jidoka je dôležitým konceptom v oblasti manažmentu a výroby. Tento japonský termín sa často prekladá ako „autonómia“ alebo …

Job enlargement

Job enlargement: Rozširovanie pracovnej spôsobilosti v manažmente Výroby Job Enlargement je manažérsky koncept, ktorý sa snaží rozšíriť pracovnú spôsobilosť zamestnancov výrobných podnikov. Cieľom je vytvoriť …

Job rotation

Job Rotation: Obmena v Pracovných Pozíciách Job Rotation je manažérsky nástroj v oblasti manažmentu výroby, ktorý sa využíva na zlepšenie schopností zamestnancov a efektivity pracovných …

jenkinsonov postup

Jenkinsonov postup v ekonómii obchodu Jenkinsonov postup je extrapolačný postup používaný v oblasti ekonómie obchodu. Tento postup sa využíva na analýzu a predpoveď trendov v …

JEREMIE

JEREMIE: Podpora malých a stredných podnikov z európskych fondov JEREMIE, čo je skratka pre „Joint European Resources for Micro and Medium Enterprises“ (Spoločné európske zdroje …

JESSICA

JESSICA: Podpora udržateľných investícií v mestských oblastiach JESSICA, čo je skratka pre „Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas“ (Spoločná európska podpora pre …