zostavená sadzba

zostavená sadzba v leteckej doprave: význam a využitie Zostavená sadzba v leteckej doprave predstavuje sumu pridanú k colnému sadzobníku, ktorá nie je odvodená zo samotnej …

úroveň predaja

Množstvo predaja, uskutočnené za štandardnú časovú jednotku po eliminácii sezónnych komponentov. Poznámka. úroveň predaja môže byť kalkulovaná ako podiel predaja a príslušného sezónneho faktora.

sezónny faktor

Sezónny faktor v oblasti predaja Sezónny faktor je dôležitým pojmom v oblasti predaja a ekonómie. Predstavuje vypočítaný sezónny komponent v štandardnom časovom období, napríklad mesačný …

sezónne percento

význam sezónneho percenta v oblasti predaja Sezónne percento je dôležitým ekonomickým ukazovateľom v oblasti predaja, ktorý pomáha analyzovať a porozumieť sezónnym fluktuáciám v predajoch alebo …

ročný trend predaja

Ročný Trend Predaja: Predpovedanie Budúcich Výkonnostných Ukazovateľov Ročný trend predaja je dôležitým nástrojom v oblasti predaja a obchodu, ktorý pomáha firmám predpovedať budúce výkonnostné ukazovatele …

reexport

Reexport v Ekonomike Predaja Vývoz dovezeného tovaru zo zahraničia bez jeho ďalšieho spracovania (predaj tovaru nakúpeného v jednom štáte do iného štátu). Reexport je ekonomickým …

predajný podus

predajný podus Určitá zľava, ktorá sa pravidelne dáva každému zákazníkovi na základe celkového predaja počas určitého časového obdobia. Predajný podus predstavuje špeciálny systém zákazníckych zliav, …

predajný sektor

predajný sektor Časť obchodu z pohľadu predaja. Predajný sektor predstavuje dôležitú súčasť obchodného prostredia, ktorá je zameraná na samotné predajné aktivity a procesy. Ide o …

predajný vzor

predajný vzor Mesačný výsledok očakávaného predaja, ktorý je stanovený na každý kalendárny rok, buď v absolútnom množstve, alebo percentuálne. Pojem „predajný vzor“ je kľúčovým ukazovateľom …

predajný bod

predajný bod Miesto, kde sa vykonáva uľahčenie spisovania a výpočtu odbytových údajov v čase a mieste predaja cestou využívania čiarových kódov alebo magnetických médií a …

podpora predaja

Podpora predaja 1. Marketingové aktivity, odlišné od osobného predaja, reklamy a propagácie, ktoré stimulujú nákup u odberateľa a efektivitu predajcu, ako napríklad predvádzania, ukážky, výstavy, …

odštepný sklad

odštepný sklad Sklad, ktorý patrí istému predajnému miestu predajnej organizácii. Odštepný sklad je dôležitým pojmom v oblasti predaja a distribúcie tovaru. Tento termín označuje skladový …

obchodná faktúra

obchodná faktúra v ekonómii predaja Dokument vyžadujúci platbu za tovar, ktorý bol dodaný podľa podmienok dohodnutých medzi predajcom a kupcom. Obchodná faktúra je kľúčovým dokumentom …

normálny odbyt

Normálny odbyt v predaji Aktuálny, alebo plánovaný predaj po eliminácií náhodných výkyvov. Normálny odbyt je dôležitý ekonomický pojem v oblasti predaja a obchodu. Označuje aktuálny …

neplatený dopravca

Neplatený dopravca v kontexte predaja Cena nezahŕňajúca náklady na dopravcu (FCA – Incoterm) je dohodnutá dodacích podmienok v zahraničnom obchode, podľa ktorých predávajúci spĺňa svoju …

nájomná zmluva

Nájomná zmluva v ekonómii predaja Zmluva, na základe ktorej poskytovateľ leasingu poskytuje prenajímateľovi leasingu právo používať jeho majetok počas dohodnutého časového obdobia. Poznámka: Definícia nájomnej …

modul zákazníka

Modul zákazníka v kontexte predaja Modul zákazníka je objekt, väčšinou v zmysle účelu, ktorým zákazník upresňuje svoju požiadavku, týkajúcu sa predajných produktov. Môže to byť …

maloobchodník

Maloobchodník v Kontexte Predaja Maloobchodník je kľúčovou postavou v predajnom reťazci, ktorý hrá dôležitú úlohu pri distribúcii tovarov do rúk konečných spotrebiteľov. Tento článok sa …