zoznam lodného nákladu

zoznam lodného nákladu: Kľúčový dokument v medzinárodnej doprave Zoznam lodného nákladu je dôležitým dokumentom v oblasti medzinárodnej dopravy, ktorý podrobne popisuje všetky informácie o tovare …

zóny koncentrácie aktivít

zóny koncentrácie aktivít v doprave Hospodársky najvyspelejšia časť územia kontinentu dlhodobo sa vyvíjajúca pozdĺž hlavných dopravných komunikácií. Zóny koncentrácie aktivít sú oblasti, ktoré sa vyznačujú …

zotrvačný dopravník

zotrvačný dopravník: využitie zotrvačnej sily v doprave Zotrvačný dopravník predstavuje inovatívne riešenie v oblasti dopravy, ktoré efektívne využíva zotrvačnú silu prepravovaného materiálu. Tento systém ponúka …

zmiešaná pneumatická doprava

zmiešaná pneumatická doprava Doprava materiálu vznášaním, pri ktorej časť zariadenia pracuje ako podtlaková a časť ako pretlaková. Zmiešaná pneumatická doprava predstavuje špecifický spôsob prepravy materiálu, …

životnosť

ekonomický pohľad na životnosť v doprave Schopnosť objektu (napr. dopravného prostriedku) plniť požadované funkcie do dosiahnutia medzného stavu pri stanovenom systéme predpísanej údržby a opráv; …

zhadzovač

zhadzovač v oblasti dopravy Zhadzovač je špeciálne zariadenie v oblasti dopravy, ktoré sa využíva na odoberanie materiálu z dopravného pásu v určenom mieste, a to …

zhadzovací vozík

zhadzovací vozík v oblasti dopravy Zhadzovací vozík predstavuje pokročilé pojazdné zariadenie v oblasti dopravy, ktoré je navrhnuté na odoberanie materiálu z pásových dopravníkov v určenom …

združená preprava

združená preprava v rámci ekonomickej oblasti doprava Definícia: Kombinovaná preprava zabezpečovaná spoločne dvoma alebo viacerými dopravcami na podklade jednotných prepravných a tarifných podmienok. Združená preprava …

závitovkový dopravník

závitovkový dopravník v oblasti dopravy dopravník, ktorého unášacím prostriedkom je otáčavá závitovka posúvajúca sypký, kašovitý alebo jemnozrnný materiál v žľabe alebo rúre horizontálne, šikmo alebo …

zaťaženie kontajnera

zaťaženie kontajnera: Dynamika a Rozličné Aspekty v Doprave Zaťaženie kontajnera je výraz, ktorý označuje namáhanie kontajnera vplyvom síl vyvolaných nákladom, stohovaním alebo iným spôsobom. Toto …

závesný dopravník

Závesný Dopravník: Inovatívne Riešenie v Logistike a Doprave Závesný dopravník predstavuje významnú technologickú inováciu v oblasti dopravy a logistiky, poskytujúc efektívny a flexibilný spôsob prepravy …