dvojpásový dopravník

Dvojpásový dopravník v ekonómii dopravy Dvojpásový dopravník je špeciálny typ pásového dopravného systému, ktorý je navrhnutý na prepravu materiálov pod veľkým sklonom. Tento dopravník sa …

dvojdráhový závesný dopravník

Dvojdráhový závesný dopravník v ekonómii dopravy Dvojdráhový závesný dopravník je špeciálny typ dopravného systému, ktorý sa využíva v rôznych priemyselných odvetviach a logistických operáciách. Tento …

druh nákladu

Druh Nákladu – Klasifikácia a Význam v Doprave Druh nákladu je klasifikácia nákladu prepravovaného dopravným prostriedkom alebo takého, ktorý plánujeme takto prepraviť, založená na jeho …

druh dopravy

Druh Dopravy – Rozmanitosť a Význam v Dopravnom Systéme Druh dopravy predstavuje spôsob, akým je uskutočňovaná preprava osôb alebo tovaru z jedného miesta na druhé. …

dovozné prehlásenie

Dovozné Prehlásenie v Doprave Dopravné prehlásenia sú kľúčovým aspektom medzinárodnej obchodnej a prepravnej činnosti. Dovozné prehlásenie je špecifický termín, ktorý sa používa v oblasti dopravy …

dovozné náklady

Ekonomický Pojem: Dovozné Náklady v Doprave Dovozné náklady sú dôležitým ekonomickým pojmom v oblasti dopravy. Tieto náklady predstavujú finančné prostriedky, ktoré nesie zasielateľ pri presune …

doskový dopravník

Doskový Dopravník v Doprave Vo svete dopravy existuje mnoho rôznych druhov dopravných prostriedkov a zariadení, ktoré slúžia na prepravu rôznych druhov nákladu. Jedným z týchto …

dopravný výkon

Ekonomický význam dopravného výkonu Dopravný výkon je kľúčovým pojmom v oblasti dopravy a ekonomiky. Predstavuje množstvo práce vykonanej v rámci prepravy tovaru alebo osôb za …

dopravný prostriedok

Ekonomický význam dopravných prostriedkov Dopravné prostriedky sú kľúčovými prvokmi v oblasti dopravy a prepravy. Uskutočňujú pohyb a umožňujú prepravu tovaru a osôb z jedného miesta …

dopravný operátor

Ekonomický význam dopravného operátora Dopravný operátor je kľúčovým hráčom v logistickom reťazci, ktorý preberá zodpovednosť nad celou trasou zásielky. S rozvojom dopravy a globalizáciou obchodu …

dopravný dispečing

Ekonomický význam dopravného dispečingu Dopravný dispečing je kľúčovým aspektom riadenia a kontroly dopravných procesov v dopravnej organizácii alebo na určitej územnej ploche. Jeho úlohou je …

dopravník s oceľovým pásom

Ekonomický význam dopravníka s oceľovým pásom Dopravník s dopravným pásom zo špeciálnej uhlíkovej alebo nehrdzavejúcej ocele (s hrúbkou od 0,4 do 1,6 mm, najčastejšie od …

dopravník s kovovým pletivovým pásom

Ekonomický význam dopravníka s kovovým pletivovým pásom Dopravník s rovným dopravným pásom zhotoveným z oceľového, hliníkového, mosadzného alebo medeného drôteného pletiva. Dopravník s kovovým pletivovým …

dopravník s hnacím mechanizmom

Ekonomický význam dopravníka s hnacím mechanizmom Dopravník s mechanizmom, ktorý je dopravujúcim zariadením alebo je s ním priamo spojený; patria sem najmä pásové, článkové, vozíkové, …

dopravník s gumovým pásom

Ekonomický význam dopravníka s gumovým pásom Dopravník s dopravným pásom, ktorého textilná kostra je úplne alebo čiastočne zakrytá ochrannou vrstvou z mäkkej gumy. Dopravník s …

dopravník kolesového výložníka

Ekonomický význam dopravníka kolesového výložníka Pasový dopravník na kolesovom výložníku kolesového rýpadla. Dopravník kolesového výložníka je špecifickým typom pasového dopravníka, ktorý je integrovaný s kolesovým …

dopravník bez strojového pohonu

Ekonomický význam dopravníka bez strojového pohonu Dopravník, pri ktorom sa preprava materiálu uskutočňuje buď priamo ľudskou silou, alebo vlastnou hmotnosťou prepravovaného materiálu. Dopravník bez strojového …

dopravník bez hnacieho mechanizmu

Ekonomický význam dopravníka bez hnacieho mechanizmu Mechanický dopravník bez hnacieho mechanizmu; sú to najmä skrutkové a tanierové dopravníky, triasadlá, dopravné žľaby a rúry, valčekové a …

dopravné zariadenie

Ekonomický význam dopravných zariadení Zariadenie, ktorým sa zabezpečuje prevádzka dopravných prostriedkov, vykládka, nakládka, informovanosť zamestnancov prevádzkovateľa dopravy i cestujúcich, ošetrovanie a údržba dopravných prostriedkov a …

dopravné výlohy zaplatené

Ekonomický význam dopravných výloh zaplatených (… uvedený názov cieľovej stanice) – Doložka Incoterm (súbor pravidiel pre výklad dodacích podmienok v zahraničnom obchode) – termín, podľa …