Aktívne metódy rozvoja

Tréningové metódy založené na možnosti získavať nové schopnosti na základe vlastných skúseností s riešením situácií a problémov. Aktívne metódy rozvoja sú významným konceptom v oblasti …

ABC a XYZ analýza

Najčastejšie prevádzaná analýza, ktorej výsledky slúžia ako podklad pre diferencovanú voľbu logistických technológií, projektovanie skladov. Manažment výroby je kľúčovým prvkom v úspešnom podnikaní a zlepšovanie …

5 S

Základná technika, realizovaná pred každým zlepšovaním. Manažment výroby je oblasť, kde sa zlepšovanie procesov a efektívnosť považujú za kľúčové pre dosiahnutie úspechu. Jednou z najzákladnejších …

Krízový manažment

S rastúcou globalizáciou, neustálym technologickým pokrokom a zmenami v geopolitickom prostredí sa ekonomické systémy stávajú čoraz komplexnejšími a zraniteľnejšími voči rôznym druhom kríz. Krízový manažment, …

Manažér

manažér a jeho role v organizácii Osoba, ktorá riadi činnosť organizácie. Osoba, ktorá riadi činnosti v organizácií prostredníctvom svojich podriadených zamestnancov. Manažér je kľúčovým článkom …

Motivácia

motivácia v manažmente výroby – Kľúčový Impulz K Efektívnosti Motivácia v kontexte manažmentu výroby predstavuje pohnútky, ktoré vyvolávajú aktivitu organizmu a určujú jej zameranie. V …

Manažment času

manažment času – kľúč k efektívnosti a úspechu Manažment času je neoddeliteľnou súčasťou manažmentu, ktorá sa zaoberá plánovaním a efektívnym využívaním času. V dnešnej hektickej …

Delegovanie

delegovanie v manažmente výroby: efektívna stratégia pre rozvoj tímu a produktivity Odovzdávanie časti vašej práce podriadeným spolu s odovzdaním právomoci a zodpovednosti za rozhodnutia, bez …

Balanced Scorecard

balanced scorecard v controllingu: efektívne riadenie prostredníctvom perspektív Metóda riadenia. Balanced Scorecard (BSC) je metódou, ako preniesť misiu a stratégiu do cieľov a ich metrík …

Zoznam Robinsonov

Zoznam Robinsonov: Ochrana Súkromia a Nástroj Manažmentu v Priamom Marketingu Prehľad o Zozname Robinsonov a Jeho Úlohe v Manažmente Zoznam Robinsonov je koncept, ktorý zohráva …