Dimenzia

Dimenzia v Controllingu: Kľúč k efektívnemu rozhodovaniu Dimenzia v oblasti controllingu predstavuje širokú skupinu popisných údajov, ktoré sa týkajú zásadných aspektov organizácie, ako sú zákazníci, …

Dcérska kategória

Dcérska Kategória v Kontexte Controllingu Dcérska kategória je pojmom z oblasti controllingu, ktorý označuje úroveň v hierarchii, ktorá je jednu úroveň nižšie pod inou kategóriou. …

Datamart

Datamart: Špecifická Časť Dátového Skladu v Kontrolingu Datamart je termín z oblasti kontrolingu, ktorý označuje problémovo orientovanú časť dátového skladu. Táto časť obsahuje dáta špecifickej …

Business intelligence

Business Intelligence (BI) v Controllingu: Analyzujte a Rozhodujte s Dátami Business Intelligence (BI) je široká kategória aplikačných programov a technológií, ktoré sa stali kľúčovými nástrojmi …

Balanced Scorecard

Balanced scorecard v controllingu: efektívne riadenie prostredníctvom perspektív Metóda riadenia. Balanced Scorecard (BSC) je metódou, ako preniesť misiu a stratégiu do cieľov a ich metrík …

Vypočítaná kategória

Ekonomický Pojem: Vypočítaná Kategória v Controllingu Vypočítaná kategória je dôležitým konceptom v oblasti controllingu a manažérstva. Táto kategória zobrazuje výsledky určitého výpočtu a poskytuje často …

Vrcholová kategória

Vrcholová kategória (Apex) v controllingu V controllingu sa termín „vrcholová kategória“ (z angl. „Apex“) používa na označenie špecifického aspektu analýzy dát a hierarchického usporiadania kategórií. …

Visualizer

Visualizer v Controllingu: Využitie nástroja IBM Cognos Úvod Visualizer je nástroj v rámci platformy IBM Cognos, ktorý predstavuje významný prínos v oblasti controllingu a analytiky. …

Ukazovateľ

Ukazovateľ v Controllingu – Meranie Výkonnosti a Kvality Ukazovateľ je v ekonomickej oblasti controllingu dôležitým nástrojom na meranie výkonnosti organizácie, jej časti alebo na hodnotenie …

Transformer

Transformer v Kontexte Kontrolingu: Transformácia a Analýza Dát Transformer je komponent nástroja Cognos PowerPlay, ktorý zohráva kľúčovú úlohu v transformácii a analýze dát. Je to …

Sumarizovaná kategória

Sumarizovaná kategória v controllingu (Summarize) – podradené kategórie sumarizovanej kategórie sú z kocky odstránené. Hodnoty ukazovateľov sú sumarizované po nadradenú kategóriu. (Summarize) – Podradené kategórie …

Subdimenzia

Subdimenzia v rámci controllingu Vytvorí novú úroveň, neobsiahnutú v dopyte. Umožňuje vytvoriť nevyvážené dimenzie v modeli. Poskytne väčšiu vnáraciu hĺbku v jednej vnáracej ceste. Dimenzia, …

Stály DataWarehouse

Stály DataWarehouse v ekonomike controlling Stály DataWarehouse (DWH) predstavuje kľúčový koncept v oblasti controllingu a správy podnikových dát. Dátové sklady sú navrhnuté tak, aby poskytovali …