bezodplatná zásielka

Bezodplatná zásielka: Charakteristika a dôležitosť Bezodplatná zásielka predstavuje špecifický typ zásielky, ktorý sa odosiela z jedného miesta na druhé bez akéhokoľvek očakávania finančnej kompenzácie alebo …

zasielateľské služby

Zasielateľské služby a ich význam v zasielateľstve Služby poskytované zasielateľskou činnosťou. Zasielateľské služby predstavujú dôležitú súčasť oblasti zasielateľstva a logistiky. Tieto služby sú poskytované zasielateľmi …

zasielateľská organizácia

Zasielateľská organizácia v oblasti zasielateľstva Organizácia, ktorá vykonáva zasielateľskú činnosť. Zasielateľská organizácia je dôležitým subjektom v oblasti zasielateľstva, ktorý zabezpečuje komplexné služby spojené s prepravou …

zasielateľské podmienky

Zasielateľské podmienky v oblasti zasielateľstva Podrobné podmienky, za ktorých zasielateľ poskytuje zasielateľské služby. Zasielateľské podmienky sú súbor dohodnutých pravidiel a podmienok, ktoré upravujú poskytovanie zasielateľských …

naväznosť spojov

Naväznosť spojov v zasielateľstve Zladenie spojov dvoch alebo viacerých liniek v cestovnom (letovom) poriadku v priemernom časovom odstupe umožňujúce prestup osôb alebo prekládku zasielok. Naväznosť …

exportná úloha colnice

Exportná Úloha Colnice: Dôležitá Sprostredkovateľská Funkcia v Zasielateľstve Exportná úloha colnice predstavuje kľúčovú sprostredkovateľskú funkciu medzi zasielajúcou organizáciou a colnými orgánmi. Táto dôležitá činnosť zohráva …