Akvizícia

Slovo prebraté z latinčiny; znamená získavanie nových zákazníkov, inzerentov a pod. V poisťovníctve ide o získavanie nových poistencov a predaj poistných produktov. Z latinčiny, získavanie …

Poistné

definícia poistného Cena za poskytovanú poisťovaciu službu. Je kalkulovaná ako netto poistné zvýšené o príspevok na zábranu škôd, podiel režijných nákladov a zisku poisťovne v …

Poisťovníctvo

Poisťovníctvo – Kľúčové Odvetvie v Oblasti Poistenia a Zaistenia Poisťovníctvo predstavuje dôležité odvetvie hospodárstva, ktoré sa zameriava na poisťovaciu, zaisťovaciu a sprostredkovateľskú činnosť v oblasti …

Zavinenie

zavinenie v ekonómii, poistení a zaistení spôsobenie morálnej, materiálnej alebo inej ujmy. skúma sa rozsah zodpovednosti a otázka úmyselného alebo neúmyselného spôsobenia ujmy. spôsobenie morálnej, …

Zaisťovňa

Zaisťovňa v oblasti poistenia a zaistenia Subjekt zaoberajúci sa špecializovanou poisťovacou činnosťou, a to zaistením. Preberá na seba časť rizík od poisťovateľa. Zaistenie môže vykonávať …