Ekonómia

ekonómia a Jej Význam v Spoločnosti Ekonómia je spoločenská veda, ktorá má svoje korene v gréckych slovách (oikos – dom, nomos – riadiť). Jadrom ekonómie …

Ekonometria

ekonometria: kvantifikácia ekonomických vzťahov Ekonometria je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá kvantifikáciou ekonomických vzťahov, resp. presnejšie povedané, empirickým odhadom parametrov ekonomických vzťahov. (M. Hatrák) Ekonometria …

Ekonómia

ekonómia: štúdium správania v ekonomickom kontexte Ekonómia, pochádzajúca z gréckeho slova (oikos – dom, nomos – riadiť), predstavuje jadro štúdia správania sa podnikov ako výrobcov, …

Elektronické bankovníctvo

elektronické bankovníctvo: Moderná tvár finančných služieb Elektronické bankovníctvo predstavuje inovatívny spôsob, ako ľudia majú prístup k bankovým službám prostredníctvom virtuálneho kontaktu, ako napríklad cez internet, …

Expozícia

Expozícia v Marketingu: Význam Výstavných Stánkov Expozícia je termín používaný v marketingu na označenie výstavných stánkov, ktoré predstavujú dôležitý nástroj pre podniky pri prezentácii svojich …

Externá komunikácia

Externá komunikácia v manažmente: Dôležitý nástroj pre vnímanie Firmy Externá komunikácia predstavuje dôležitý aspekt manažmentu, ktorý ovplyvňuje, ako je firma vnímaná jej okolím. Tento proces …

Externé hodnotenie

Externé Hodnotenie v Kontexte Európskych Fondov: Meranie Účinnosti a Účelnosti Externé hodnotenie predstavuje dôležitý nástroj v rámci správy európskych fondov, ktorý umožňuje hodnotiť a posudzovať …

externý dodávateľ

Externý dodávateľ v obchode: Význam a funkcie Externý dodávateľ je termín v oblasti obchodu, ktorý označuje dodávateľa, ktorý nepatrí do obchodnej spoločnosti, s ktorou uzatvára …

externý výrobca

Externý Výrobca v Kontexte Výroby: Význam a Úloha Externý výrobca je ekonomický termín, ktorý označuje výrobcu produktov, ktorý nie je súčasťou danej spoločnosti alebo podniku, …

extrapolovať

extrapolovať v logistike: Výpočet budúcich hodnôt premenných veličín na základe historických hodnôt (približne určiť) – Výpočet budúcich hodnôt premenných veličín na základe historických hodnôt. Extrapolačné …

Extravilán

extravilán v ekonómii reality: Nezastavané územie v rámci hraníc sídla Extravilán je ekonomický termín, ktorý sa často vyskytuje v oblasti reality a urbanistiky. Označuje územie, …

exportná úloha colnice

Exportná Úloha Colnice: Dôležitá Sprostredkovateľská Funkcia v Zasielateľstve Exportná úloha colnice predstavuje kľúčovú sprostredkovateľskú funkciu medzi zasielajúcou organizáciou a colnými orgánmi. Táto dôležitá činnosť zohráva …

Exotická mena

exotická mena v kontexte investovania Exotická mena je termín v oblasti investovania, ktorý označuje menej likvidné a menej obchodované menové jednotky. Tieto meny majú obvykle …

expedícia

expedícia v kontexte transportu 1. Odoslanie tovaru. Expedícia je dôležitým procesom v oblasti transportu a logistiky, ktorý sa týka odosielania tovaru z jedného miesta na …