Golem (GLM)

Golem (GLM) – decentralizovaný trh s výpočtovou silou Golem (GLM) predstavuje inovatívny prístup k výpočtovým zdrojom, pričom vytvára decentralizovaný trh, kde môžu užívatelia zdieľať a …

Gas

Gas v kryptomienach a jeho ekonomický význam Gas je jednotkou merania v kryptomienach, ktorá určuje množstvo výpočtového výkonu potrebného na vykonanie operácií v blockchain sieti. …

Gastronómia

Ekonomika gastronómie Gastronómia predstavuje dôležitý segment ekonomiky, zameraný na poskytovanie služieb v oblasti stravovania. Tento sektor zahŕňa širokú škálu podnikov, od reštaurácií a kaviarní po …

Guerillový marketing

Guerillový marketing Guerillový marketing je forma marketingu, ktorá sa vyznačuje kreatívnymi a neštandardnými stratégiami s cieľom prilákať pozornosť verejnosti za nízke náklady. Táto nekonvenčná metóda …

Green marketing

Green marketing Green marketing je špecifická forma marketingu, ktorá zdôrazňuje ekologickú zodpovednosť a podporuje udržateľné obchodné postupy. Cieľom tejto stratégie je nielen dosiahnuť obchodné úspechy, …

Goodwill

Goodwill: Nehmotná Hodnota v Ekonomike Goodwill je ekonomický pojem, ktorý označuje nehmotnú hodnotu vytvorenú v dôsledku dobrého mena a pozitívneho imidžu spoločnosti. V tomto článku …

Globalizácia

Globalizácia: proces vzájomnej integrácie národov Globalizácia predstavuje v ekonomickej teórii kľúčový koncept, ktorý označuje proces zvyšujúcej sa integrácie a vzájomnej závislosti národov sveta. Tento fenomén …

GVD

GVD Grafikon vlakovej dopravy Úvod do GVD Grafikon vlakovej dopravy (GVD) je dôležitým nástrojom v oblasti železničnej logistiky. Ide o plánovaný harmonogram vlakových jazd, ktorý …

grémium

Grémium Grémium – Poradný orgán rektora vysokej školy alebo dekana fakulty. Členmi grémia rektora sú spravidla prorektori a kvestor, členmi grémia dekana sú prodekani a …

Grid karta

Grid karta Grid karta – Bezpečnostný prvok používaný v internet bankingu vo forme plastovej karty s číselnými kódmi. Grid karta je dôležitým bezpečnostným prvkom v …

GRP

Grp Jednotkou hrubého zásahu, ktorá poskytuje informáciu o tom, koľko členov z hlavnej cieľovej skupiny bolo vystavených účinkami kampane. Úvod do GRP Hrubý zásah (GRP) …

GUI

GUI (Graphical User Interface) – je grafické užívateľské rozhranie, jeho funkciou je vykresľovanie okien, tlačítok a ďalších grafických prvkov, ktoré sú užitočné pre komunikáciu s …

grantová úloha

Grantová úloha v rámci ekonomiky a školstva Grantová úloha predstavuje dôležitý aspekt v oblasti ekonomiky a školstva, pri ktorej vyriešení je spojené udelenie grantu na …