DNS

DNS – Domain Name System DNS (Domain Name System) je systém na správu doménových mien počítačov a ich IP adries. Tento kľúčový prvok v oblasti …

Databáza

Databáza: Srdce Ekonomického Informatického Systému Databáza, často označovaná aj ako „database,“ predstavuje základný stavebný kameň ekonomického informatického systému. Tento termín zastrešuje súbor navzájom súvisiacich informácií, …

Bod

Bod v ekonomickej informatike a jeho význam V slovníku ekonomickej informatiky nájdeme množstvo špecializovaných pojmov a výrazov, medzi nimi aj pojem „bod.“ V kontexte ekonomickej …

bit

Bit ako základná jednotka digitálnej informácie V ére digitálnej ekonomiky a informatiky predstavuje bit základnú jednotku informácie v počítačových systémoch. Bit, skrátený tvar slova ‚binary …

Bezpätkové písmo

Bezpätkové písmo v ekonomickej informatike Vo svete grafického dizajnu a elektronickej komunikácie je výber správneho písma kľúčovým faktorom pre efektívne doručenie správy. Bezpätkové písmo, ako …

Bernský dohovor

Úvod do Bernského dohovoru Bernský dohovor predstavuje základný medzinárodný právny rámec pre ochranu autorských práv. Vznikol ako reakcia na potrebu harmonizácie právnych predpisov v oblasti …

Banner

Definícia a význam bannera v digitálnom svete Banner, známy aj ako reklamný pruh, je grafický reklamný formát, ktorý sa často objavuje na webových stránkach. Môže …

Bajt

Definícia bajtu Byte, často zapisovaný skratkou B, je základnou jednotkou informácie v počítačoch a digitálnych systémoch. Konkrétne sa skladá z 8 bitov. Týmto spôsobom je …

ASCII tabuľka

ASCII tabuľka v ekonomickej informatike ASCII, ktorý znamená Americký štandardný kód pre výmenu informácií, je základným stavebným kameňom počítačovej komunikácie. Táto tabuľka, ktorá každý znak …

Algoritmus

(Algorithm) – je transformácia vstupných údajov na výstupné pomocou všeobecných pravidiel alebo postup, ako riešiť danú úlohu. Algoritmus je základný koncept v oblasti ekonomickej informatiky …

Internet

Internet – Komplexná Celosvetová Počítačová Sieť Internet je fenoménom moderného veku, ktorý zmenil spôsob, akým komunikujeme, pracujeme, vzdelávame sa a nakupujeme. Táto komplexná celosvetová počítačová …

WAN

Wide Area Network (WAN) – Globálna Počítačová Sieť Wide Area Network (WAN) je globálna počítačová sieť, ktorá spája počítače alebo menšie počítačové siete typu LAN …

WWW

World Wide Web (WWW) World Wide Web (WWW) je služba Internetu, pomocou ktorej získavame, vyhľadávame, ale aj prezentujeme informácie na Internete. Táto revolučná technológia výrazne …

Vrchol

Vrchol (Vertex) v ekonomickej informatike V ekonomickej informatike sa termín „vrchol“ (z angl. „vertex“) používa na označenie rohu polygónu. V trojrozmernom priestore má vrchol určenú …

URL

Url (uniform resource locator) URL, čo znamená Uniform Resource Locator, je kľúčovým pojmom v oblasti ekonomickej informatiky, s ktorým sa stretávame pri používaní internetu a …

Údaj

Údaj v ekonomickej informatike Údaj je základným pojmom v oblasti ekonomickej informatiky. Predstavuje informáciu uloženú v binárnom (dvojkovom) kóde v počítači. Tieto údaje sú kľúčovými …