Dealing

Dealing: Srdce Bankového Obchodovania na Finančných Trhoch Dealing je špecializované pracovisko banky, ktoré zohráva kľúčovú úlohu v obchodovaní banky na finančných trhoch. Je to miesto, …

CZEONIA

CZEONIA: Významný Ukazovateľ na Medzibankovom Trhu CZEONIA (CZEch OverNight Index Average) je dôležitým ukazovateľom v oblasti operácií na finančnom trhu, konkrétne na medzibankovom trhu v …

Customer dealer

Customer dealer špecializovaný pracovník banky zodpovedný za uzatváranie spotových, termínových a depozitných obchodov s klientmi banky. Customer dealer, často nazývaný aj ako „klientom predajca“, je …

Collars

Collars v kontexte operácií na finančnom trhu Úroková opcia pozostávajúca z kombinácie kontraktov caps a floors. Collars sú finančné nástroje využívané na finančných trhoch na …

Caplet

Caplet v ekonomike finančných trhov Caplet je dôležitým pojmom v oblasti ekonomiky finančných trhov, najmä v súvislosti s úrokovými opciami. Tento termín predstavuje jednu z …

Call opcia

Call Opcia: Právo na Nákup Aktív Call opcia je dôležitým nástrojom v oblasti finančného trhu, ktorý umožňuje kupujúcemu právo kúpiť predmetné aktívum za stanovenú cenu …

Býk

Býk v Operáciách na Finančnom Trhu: Optimizmus a Rast V oblasti operácií na finančnom trhu sa termín býk označuje pre investora, ktorý očakáva vzostup kurzu …

BUBOR

BUBOR: Referenčná Hodnota Úrokových Sadzieb v Budapešti BUBOR, skratka pre Budapest InterBank Offered Rate, je dôležitým ukazovateľom v medzibankovom trhu pre maďarskú korunu (HUF). Táto …

Broker

Broker – Sprostredkovateľ na Finančnom Trhu Broker je kľúčovou postavou na finančnom trhu, ktorý zohráva dôležitú úlohu pri sprostredkovávaní devízových a peňažných operácií medzi jednotlivými …

BRIBID

BRIBID – Bratislava Interbank Bid Rate BRIBID (Bratislava Interbank Bid Rate) je referenčná úroková sadzba, ktorá sa používa v kontexte finančného trhu. Táto úroková sadzba …

Bond

Obhliadka pojmu „Bond“ vo finančných operáciách Termín „Bond“ je v oblasti finančných trhov dôležitým pojmom, ktorý označuje špecifický finančný nástroj s dlhopisovým charakterom. V tomto …

Bid

Základné pochopenie pojmu Bid v operáciách na finančnom trhu Pojem ‚Bid‘ sa používa v rôznych kontextoch na finančných trhoch, no základná definícia ostáva konzistentná; ide …

Aussie

Význam a použitie Aussie v operáciách na finančnom trhu Aussie je bežne používaný termín na finančných trhoch, ktorý sa vzťahuje na austrálsky dolár (AUD). Austrálsky …

Arbitráž

Arbitráž v kontexte finančných trhov Arbitráž je ekonomická stratégia založená na využívaní cenových rozdielov toho istého aktíva na rôznych trhoch. Je to spôsob, ako dosiahnuť …