Zástupca

zástupca: Tretia strana v spravodajskej jednotke pre INTRASTAT-SK hlásenie Zástupca v oblasti ekonomickej štatistiky predstavuje dôležitý koncept, ktorý zohráva kľúčovú úlohu v procese INTRASTAT-SK hlásenia. …

Prah

Prah v ekonomickej štatistike Prah je určená hranica, na základe ktorej je stanovená spravodajská povinnosť a jej rozsah. V oblasti ekonomickej štatistiky má pojem „prah“ …

INTRASTAT-SK

INTRASTAT-SK: Štatistické Zisťovanie o Obchodovaní v Slovenskej Republike INTRASTAT-SK je dôležitým nástrojom v oblasti ekonomickej štatistiky v Slovenskej republike (SR), ktorý umožňuje zbierať, spracúvať a …