Časovo rozlíšený DataWarehouse

Časovo rozlíšený DataWarehouse v oblasti controllingu

Aby bolo možné nad DWH robiť analýzy za určité obdobia, musí byť v DWH uložená i história dát. Ukladané dáta musia mať aj informáciu o časovej dimenzii.

Časovo rozlíšený DataWarehouse (DWH) je kľúčovým nástrojom v oblasti controllingu a riadenia podniku. Ide o špeciálny typ dátového skladu, ktorý umožňuje ukladanie, organizovanie a spracovávanie dát s dôrazom na časovú dimenziu.

Význam časovej dimenzie v DWH

Časová dimenzia je jedným z najdôležitejších aspektov DWH v controllingu. Umožňuje sledovať a analyzovať dátovú históriu a vývoj udalostí v čase.

Bez správnej časovej dimenzie by bolo ťažké vykonávať analýzy za určité obdobia, porovnávať výkonnosť v rôznych časových úsekoch a identifikovať dlhodobé trendy a vzory.

Implementácia časovo rozlíšeného DWH

Implementácia časovo rozlíšeného DWH vyžaduje špeciálne technické riešenia pre ukladanie a spracovanie dát s časovou dimenziou.

Dáta sú ukladané tak, aby zohľadňovali časový rozsah a intervaly, čo umožňuje rôznym analýzam a reportom pracovať s históriou dát v rôznych formách.

Využitie v controllingu

Časovo rozlíšený DWH je neoceniteľným nástrojom pre controlling, pretože umožňuje lepšie porozumieť vývoju výkonnosti a efektívnosti podniku v čase.

Pomáha manažérom a analytikom vytvárať správy, ktoré sú dôležité pre strategické rozhodovanie a plánovanie budúcich krokov.

aby bolo možné nad DWH robiť analýzy za určité obdobia, musí byť v DWH uložená i história dát. Ukladané dáta musia mať aj informáciu o časovej dimenzii.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥