Vypočítaná kategória

zobrazuje výsledky určitého výpočtu, poskytuje často požadované výpočty používateľom. Je založená na vzorci a množine kategórií. Vypočítava sa počas vytvárania kocky, výsledky sú uložené do kocky.

Kategória, ktorá zobrazuje výsledky určitého výpočtu, poskytuje často požadované výpočty používateľom.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥