Manuálne úrovne

Manuálne úrovne v Controllingu: Organizácia a Štruktúra

V oblasti controllingu sa termín „Manuálne úrovne“ týka definovania dimenzionálnej štruktúry, keď zdrojové úrovne nie sú dostupné. Tieto manuálne úrovne slúžia na vytvorenie stredných úrovní a tým umožňujú detailnejšie rozloženie alebo zoskupovanie a organizovanie veľkého množstva kategórií na nižšej úrovni. Taktiež poskytujú miesto pre kategórie, ktoré by inak zostali izolované.

Význam Manuálnych Úrovní v Controllingu

V rámci controllingu sú dimenzie a hierarchické štruktúry dôležité pre správu a analýzu podnikových údajov. Avšak nie vždy sú zdrojové úrovne k dispozícii, alebo môže byť potrebné zaviesť dodatočné úrovne na zoskupenie alebo detailnejšiu analýzu údajov.

Manuálne úrovne umožňujú controllerom a analytikom definovať tieto dodatočné úrovne tak, aby boli relevantné pre konkrétnu potrebu analýzy. Môžu byť vytvorené na základe špecifických kritérií alebo požiadaviek, ktoré nie sú pokryté existujúcimi úrovňami v dimenziách.

Použitie Manuálnych Úrovní

Manuálne úrovne sa často používajú na nasledovné účely:

  • Rozloženie detailov: Ak sú existujúce úrovne v dimenziách príliš hrubé a potrebujete detailnejšiu analýzu, môžete vytvoriť manuálne úrovne na rozloženie kategórií na nižšej úrovni.
  • Zoskupovanie kategórií: Naopak, ak máte príliš veľa detailných kategórií, môžete ich zoskupiť do manuálnych úrovní, aby ste mali lepší prehľad.
  • Organizácia osirotených kategórií: Manuálne úrovne môžu slúžiť na zahrnutie kategórií, ktoré nemajú zodpovedajúcu úroveň v existujúcej hierarchii.

Je dôležité mať na pamäti, že manuálne úrovne by mali byť dobre zdokumentované a správne spravované, aby bolo možné udržiavať ich konzistenciu a presnosť v čase.

Záver

Manuálne úrovne predstavujú dôležitý nástroj v oblasti controllingu, ktorý umožňuje organizovať, rozkladať a analýzovať podnikové údaje v dimenziách. Ich správne použitie a riadenie môže zlepšiť schopnosť firmy efektívne spravovať a analyzovať svoje finančné a operačné údaje.

tvoria ďalšiu definíciu dimenzionálnej štruktúry, ak zdrojové úrovne nie sú dostupné. Umožňujú zaviesť prostredné úrovne a tým vložiť do dimenzie viac detailov alebo zoskupovať a organizovať veľké množstvo kategórií na nižšej úrovni. Poskytnú miesto pre osirotené kategórie.

Úrovne, ktoré tvoria ďalšiu definíciu dimenzionálnej štruktúry, ak zdrojové úrovne nie sú dostupné.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥