CPM – Riadenie podnikovej výkonnosti

CPM – Riadenie Podnikovej Výkonnosti

(Corporate Performance Management – CPM). Podľa Gartner Group je CPM súhrnný názov zahŕňajúci metodológie, postupy a systémy používané na sledovanie a riadenie podnikovej výkonnosti. (Podľa Meta Group BPM – Business Performance Management).

CPM, čo je skratka pre „Corporate Performance Management“ alebo „Riadenie podnikovej výkonnosti“, predstavuje komplexný prístup k meraniu, riadeniu a zlepšovaniu výkonnosti podniku. Tento koncept zahŕňa rôzne metodológie, postupy a systémy, ktoré pomáhajú organizáciám monitorovať a riadiť svoju výkonnosť s cieľom dosiahnuť lepšie výsledky.

Gartner Group a Meta Group sú renomované spoločnosti, ktoré sa zaoberajú výskumom a analýzou v oblasti riadenia podnikovej výkonnosti. Podľa Gartner Group je CPM celkovým názvom, ktorý zahŕňa rôzne aspekty riadenia výkonnosti, vrátane merania, plánovania, analýzy a riadenia výkonnosti.

CPM pomáha organizáciám lepšie porozumieť ich výkonnosti a identifikovať oblasti na zlepšenie. Tento prístup umožňuje manažérom a vedúcim pracovníkom lepšie rozhodovať na základe dát a dosiahnuť stratégicke ciele firmy.

V súčasnej dobe je CPM dôležitým nástrojom pre firmy, ktoré chcú byť konkurencieschopné a efektívne riadiť svoju výkonnosť. Pomáha organizáciám efektívne alokovať zdroje, identifikovať riziká a príležitosti a dosahovať dlhodobú udržateľnú výkonnosť.

Využívanie CPM je pre organizácie nevyhnutné v dnešnom dynamickom obchodnom prostredí, kde rýchle rozhodnutia a schopnosť prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam sú kľúčom k úspechu.

(Corporate performance management – CPM). Podľa Gartner Group je CPM súhrnný názov zahŕňajúci metodológie, postupy a systémy používané na sledovanie a riadenie podnikovej výkonnosti. (Podľa Meta Group BPM – Business Performance Management).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥