Balanced Scorecard

metóda riadenia. Balanced Scorecard (BSC) je metódou, ako preniesť misiu a stratégiu do cieľov a ich metrík tak, aby komplexne postihovali nielen oblasti finančných výsledkov podniku, ale i všetky základné oblasti predpokladov k dosiahnutiu týchto výsledkov, a teda predpokladov pre celkovú úspešnosť. BSC sa snaží jednoduchým spôsobom definovať riadiaci panel podniku/manažéra. Ciele a metriky sú v rámci BSC organizované do štyroch rôznych skupín – perspektív, a to finančnej, zákazníckej, interných procesov a učenia, a rastu. BSC predstavuje prostriedok pre komunikáciu misie a stratégie medzi jednotlivými vrstvami manažmentu aj radovými zamestnancami. Používa sa k tomu, aby všetci pracovníci boli informovaní o aktivátoroch (drivers), ktoré ovplyvňujú súčasný a budúci úspech.

Patrí medzi metódy riadenia.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥