Multidimenzionálna analýza

multidimenzionálna analýza v controllingu

Multidimenzionálna analýza je proces, pri ktorom sa selektívne extrahujú a hodnotia viaceré aspekty obchodnej činnosti v porovnaní s kľúčovými výkonovými indikátormi. Tento proces je neoddeliteľnou súčasťou controllingu a slúži na podporu rozhodovacieho procesu v podniku.

Firemné údaje sú systematicky zorganizované tak, aby umožnili dôkladnú analýzu, ktorá sa často nazýva aj analýza s pridanou hodnotou. Multidimenzionálna analýza zvyšuje stupeň chápania údajov a zlepšuje schopnosť robiť rozhodnutia v oblasti riadenia podniku.

Jedným z hlavných cieľov multidimenzionálnej analýzy je umožniť riaditeľom a manažérom identifikovať úspechy a neúspechy vo viacerých aspektoch obchodnej činnosti. Taktiež pomáha odhaľovať trendy a príležitosti, ktoré by mohli mať vplyv na budúci vývoj podniku, a tým zvyšuje jeho konkurencieschopnosť.

Ďalším dôležitým aspektom multidimenzionálnej analýzy je schopnosť identifikovať slabé miesta v obchodných procesoch a aktivitách. Tieto slabé miesta môžu predstavovať riziko pre podnik a je dôležité ich identifikovať a riešiť včas.

proces, pri ktorom sa selektívne extrahujú a hodnotia viaceré aspekty obchodnej činnosti v porovnaní s kľúčovými výkonovými indikátormi – to všetko pre podporu rozhodovacieho procesu. Firemné údaje sú zorganizované spôsobom, ktorý umožňuje dôkladnú analýzu – takzvanú analýzu s pridanou hodnotou. Multidimenzionálna analýza zvyšuje stupeň chápania údajov a zlepšuje schopnosť robiť rozhodnutia. Umožňuje určiť úspechy a neúspechy, odhaliť trendy a príležitosti, a nájsť slabé miesta.

Proces, pri ktorom sa selektívne extrahujú a hodnotia viaceré aspekty obchodnej činnosti v porovnaní s kľúčovými výkonovými indikátormi – to všetko pre podporu rozhodovacieho procesu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥