Návratnosť

Návratnosť v ekonómii investovania

Návratnosť z kapitálovej investície, teda aj z cenných papierov, vyjadrená ako zisk v percentách za rok. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Return.

Návratnosť je kľúčovým pojmom v oblasti investovania a finančnej analýzy. Vyjadruje, akým spôsobom sa investované prostriedky zhodnocujú v časovom horizonte jedného roka. Táto ukazovateľa je dôležitá pre investičné rozhodnutia a hodnotenie výkonnosti investícií.

Formula pre výpočet návratnosti je jednoduchá:

Návratnosť (%) = (Zisk / Investícia) x 100

Kde „Zisk“ zahrňuje všetky príjmy a výnosy, ktoré investícia generuje, a „Investícia“ predstavuje pôvodnú sumu, ktorú bolo treba investovať. Výsledok je vyjadrený v percentách a predstavuje ročný zisk v porovnaní s pôvodnou investíciou.

V praxi sa návratnosť používa na porovnávanie rôznych investičných príležitostí. Vyššia návratnosť naznačuje väčší zisk za investované prostriedky a môže byť atraktívnejšia voľba pre investora. Avšak s vyššou návratnosťou často prichádza aj vyššie riziko, a preto je dôležité zvážiť aj iné faktory, ako je rizikovosť a dlhodobá udržateľnosť zisku.

Výpočet návratnosti môže byť komplexný, keďže zahrňuje množstvo rôznych príjmov a výdavkov spojených s investíciou. Je dôležité správne identifikovať všetky relevantné faktory a zohľadniť ich pri výpočte.

V závere je návratnosť dôležitým nástrojom pre investičné rozhodnutia a pomáha investorom určiť, či je konkrétna investícia alebo portfólio cenných papierov vhodnou voľbou. Je to jednoduchý a efektívny spôsob merania výkonnosti investícií v ekonomickej oblasti.

Návratnosť z kapitálovej investície, teda aj z cenných papierov, vyjadrená ako zisk v percentách za rok. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Return.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥