Jemný dotyk

Jemný dotyk v oblasti finančných a kapitálových trhov

Jemný dotyk je výraz, ktorý sa v minulosti používal v súvislosti s teóriou regulácie finančných inštitúcií. Tento termín sa stal zastaraným a je často citovaný v satirickom kontexte. Označoval teóriu, ktorá predpokladala, že finančné inštitúcie prevádzujú ziskové činnosti ako charitu pre zákonodarcov, aby zmäkčili regulácie a dovolili im pokračovať v ich činnosti bez prísnych obmedzení.

V podstate jemný dotyk predstavoval myšlienku, že regulátori by mali byť veľmi opatrní a benevolentní voči finančným inštitúciám a nemali by klásť príliš veľa obmedzení na ich činnosť. Táto teória predpokladala, že banky a iné finančné inštitúcie budú samy o sebe dbať na zodpovedné riadenie a že nebudú nadmerne rizikové.

Vývoj finančných teórií

Teória jemného dotyku mala svoje miesto v histórii finančných trhov a regulácie, ale v dnešnej dobe je považovaná za zastaranú a nereálnu. Skúsenosti z finančných kríz a hospodárskych pádov ukázali, že príliš laxný prístup k regulácii finančných inštitúcií môže viesť k závažným problémom a nestabilitám na trhu.

Moderné finančné teórie a regulácie sa zameriavajú na vyvážený prístup, ktorý chráni záujmy investorov a verejnosti a zároveň umožňuje trhu fungovať efektívne. Regulátori dnes uplatňujú pravidlá a dohľad, ktoré majú za cieľ minimalizovať riziká a zabezpečiť transparentnosť a stabilitu finančných trhov.

Záver

Jemný dotyk je výraz, ktorý má historický význam v kontexte finančnej regulácie, ale jeho použitie sa zmenilo a teraz sa často cituje satiricky. Moderné finančné trhy a regulácie sa riadia inými princípmi a snažia sa minimalizovať riziká a zabezpečiť bezpečnosť a transparentnosť pre všetkých zainteresovaných.

podstatné meno a prídavné meno, zastarané. Teória regulácie finančných inštitúcií, ktoré prevádzajú zisky ako charitu zákonodarcom, aby zmäkčili pravidlá, a to dovtedy, pokiaľ banky všetko nevyhnutne nepokazia. V tento moment sa dominantnou stáva politika tvrdej päste, čo vedie k rokom ekonomického poklesu a potom k zopakovaniu cyklu. (zdroj: Satanský slovník podľa The Wall Street Journal) Anglický ekvivalent tohto výrazu je LIGHT TOUCH.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥