Jemný dotyk

Jemný dotyk v oblasti finančných a kapitálových trhov

Jemný dotyk je výraz, ktorý sa v minulosti používal v súvislosti s teóriou regulácie finančných inštitúcií. Tento termín sa stal zastaraným a je často citovaný v satirickom kontexte. Označoval teóriu, ktorá predpokladala, že finančné inštitúcie prevádzujú ziskové činnosti ako charitu pre zákonodarcov, aby zmäkčili regulácie a dovolili im pokračovať v ich činnosti bez prísnych obmedzení.

V podstate jemný dotyk predstavoval myšlienku, že regulátori by mali byť veľmi opatrní a benevolentní voči finančným inštitúciám a nemali by klásť príliš veľa obmedzení na ich činnosť. Táto teória predpokladala, že banky a iné finančné inštitúcie budú samy o sebe dbať na zodpovedné riadenie a že nebudú nadmerne rizikové.

Vývoj finančných teórií

Teória jemného dotyku mala svoje miesto v histórii finančných trhov a regulácie, ale v dnešnej dobe je považovaná za zastaranú a nereálnu. Skúsenosti z finančných kríz a hospodárskych pádov ukázali, že príliš laxný prístup k regulácii finančných inštitúcií môže viesť k závažným problémom a nestabilitám na trhu.

Moderné finančné teórie a regulácie sa zameriavajú na vyvážený prístup, ktorý chráni záujmy investorov a verejnosti a zároveň umožňuje trhu fungovať efektívne. Regulátori dnes uplatňujú pravidlá a dohľad, ktoré majú za cieľ minimalizovať riziká a zabezpečiť transparentnosť a stabilitu finančných trhov.

Záver

Jemný dotyk je výraz, ktorý má historický význam v kontexte finančnej regulácie, ale jeho použitie sa zmenilo a teraz sa často cituje satiricky. Moderné finančné trhy a regulácie sa riadia inými princípmi a snažia sa minimalizovať riziká a zabezpečiť bezpečnosť a transparentnosť pre všetkých zainteresovaných.

podstatné meno a prídavné meno, zastarané. Teória regulácie finančných inštitúcií, ktoré prevádzajú zisky ako charitu zákonodarcom, aby zmäkčili pravidlá, a to dovtedy, pokiaľ banky všetko nevyhnutne nepokazia. V tento moment sa dominantnou stáva politika tvrdej päste, čo vedie k rokom ekonomického poklesu a potom k zopakovaniu cyklu. (zdroj: Satanský slovník podľa The Wall Street Journal) Anglický ekvivalent tohto výrazu je LIGHT TOUCH.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥