Investovanie fixných súm

Investičná stratégia znásobujúca kapitálové investície pozostávajúca v tom, že majiteľ cenných papierov fondu do neho investuje pravidelne pevné sumy (napríklad v USD), nezávisle od ceny cenných papierov v konkrétny moment. Základná myšlienka tejto stratégie pozostáva v tom, že ak investor má určenú pevnú sumu, keď cena cenných papierov klesá, získava ich viac, keď stúpa, tak menej. Stratégia má tiež pomenovanie Constant dollar plan. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Dollar-cost averaging.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *