Hodnotové fondy

Hodnotové fondy na Finančných a Kapitálových Trhoch

Hodnotové fondy predstavujú špecifický druh investičných fondov, ktoré sa špecializujú na investície do akcií spoločností, ktoré sú považované za podhodnotené z hľadiska rôznych ukazovateľov, ako sú P/E (Price/Earnings) a P/B (Price/Book), alebo na základe ukazovateľa vnútornej hodnoty spoločnosti (intrinsic value).

Manažéri hodnotových fondov majú za cieľ nájsť akcie firiem, ktoré majú perspektívu rastu, ale nie sú primerane ohodnotené na trhu. To znamená, že tieto fondy sa snažia objavovať hodnoty, ktoré sú na trhu podhodnotené a majú potenciál na rast ich cien v budúcnosti. Cieľom takýchto fondov sú akcie, ktorých cena je nízka v porovnaní s ich reálnym potenciálom a hodnotou.

Existuje niekoľko dôvodov, prečo môže cena akcií byť nízka a prečo môžu byť tieto akcie zaujímavými investíciami pre hodnotové fondy:

  • Krátkodobé problémy: Firma môže čeliť krátkodobým problémom alebo neistotám, ktoré vedú k dočasným poklesom cien jej akcií.
  • Malá veľkosť firmy: Malé firmy môžu byť mimo záujmu veľkých investorov, čo môže spôsobiť, že ich akcie sú slabšie obchodované a menej ohodnocované.
  • Neznámosť na trhu: Niekedy sú neznáme alebo menej známe spoločnosti zanedbávané na trhu a ich akcie môžu byť nedostatočne ocenené.

Manažéri hodnotových fondov majú preskúmať a analyzovať takéto situácie a veria, že v budúcnosti trh rozpozná skutočnú hodnotu týchto firiem, čo povedie k rastu cien ich akcií. Samozrejme, existuje riziko, že tieto „neobjavené poklady“ zostanú neobjavené a fond nedosiahne očakávaný zisk.

Hodnotové fondy sú známe svojou nízkou úrovňou správcovských poplatkov a relatívne nízkym obratom aktív, pretože majú tendenciu držať svoje investície po dlhšie obdobie. Tieto fondy sú preto obľúbené medzi konzervatívnymi investormi, ktorí sa snažia minimalizovať náklady a dlhodobými investormi, ktorí chcú využiť potenciál rastu v hodnote akcií.

Fondy investujúce do akcií, ktoré sa považujú za podhodnotené z hľadiska ukazovateľov P/E a P/B, alebo na základe ukazovateľa vnútornej hodnoty spoločnosti (intrinsic value). Manažéri hodnotových fondov sa snažia skôr ako iní manažéri objaviť akcie firiem, ktoré sú perspektívne a nie sú dobre ohodnotené trhom, čo je predpokladom rastu ich cien. Cieľom takýchto fondov sú akcie, ktorých cena je nízka v porovnaní s potenciálom ich emitentov. Príčinou nízkej ceny môžu byť krátkodobé problémy, ktoré má firma, jej malá veľkosť alebo neznámosť na akciovom trhu. V každom prípade manažér hodnotového fondu počíta s tým, že v budúcnosti trh ocení firmu čo bude viesť k rastu kurzu jej cenných papierov. Znamená to, že základným rizikom je to, že neobjavené poklady zostanú neobjavenými a fond nedosiahne zisk. Treba povedať, že výkyvy hodnôt cenných papierov týchto fondov sú pomerne slabé. Pri výbere bezpečného fondu je viac ako nepravdepodobné, že by investície do neho nepriniesli zisk. Hodnotové fondy sú známe nízkou úrovňou výdavkov a malým obratom aktív, pretože majú sklon držať získané akcie počas dlhého obdobia. Tieto fondy sú najvhodnejšie pre konzervatívnych investorov, ktorí sa snažia vyhnúť platbe vysokých daní. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Value Funds.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥