Desaťstupňové skóre fondu v období medvedieho trhu

Úvod do Desaťstupňového skóre fondu v medvedom trhu

Desaťstupňové skóre fondu v období medvedieho trhu je štatistický ukazovateľ, ktorý hodnotí výsledky investičných fondov počas obdobia poklesu cien na trhoch. Tento ukazovateľ je zvlášť užitočný pre investičné spoločnosti a investičných poradcov, aby posúdili, ako sú fondy vybavené na prežitie a prosperitu v náročných trhových podmienkach.

Metodika hodnotenia fondu

Morningstar, renomovaná finančná spoločnosť, používa pre hodnotenie fondov porovnanie s indexom S&P 500 pre akciové fondy, resp. s indexom Lehman Brothers Aggregate pre dlhopisové fondy. Výsledky fondu za každý mesiac medvedieho trhu v období posledných piatich rokov sa skladajú, čím sa získava celková výnosnosť fondu na medveďom trhu.

Kategorizácia a skóre fondu

Na základe zhromaždených údajov sú akciové fondy porovnávané s inými akciovými fondmi a dlhopisové fondy s inými dlhopisovými fondmi. Fondy sú potom zaradené do desiatich kategórií podľa ich výkonnosti, pričom 10% fondov s najhoršími výsledkami dostávajú desiate skóre a 10% fondov s najlepšími výsledkami prvú priečku.

Kvalifikačné kritériá pre fondy

Len fondy, ktoré existujú minimálne päť rokov, môžu získať jedno z desaťstupňových skóre medvedieho trhu. Toto kritérium zabezpečuje, že hodnotenie je založené na dostatočne dlhom časovom období, aby bolo relevantné a spoľahlivé.

Význam pre investičných stratégov

Desaťstupňové skóre fondu v medvedom trhu je dôležitým nástrojom pre investičných stratégov a analytikov. Poskytuje cenné informácie o tom, ako sú rôzne fondy vybavené na časy finančnej nestability a môže byť použité pri výbere fondov do investičného portfólia.

Záver

Desaťstupňové skóre fondu v medvedom trhu od Morningstar je významným nástrojom pre hodnotenie výkonnosti fondov v náročných trhových podmienkach. Poskytuje užitočné informácie pre investičné rozhodnutia a pomáha pri hodnotení schopnosti fondov zvládať trhové výkyvy.

Štatistický ukazovateľ, ktorý umožňuje zhodnotiť výsledky fondu v období medvedieho trhu. Pre hodnotenie efektívnosti Morningstar porovnáva výsledky všetkých fondov s výsledkami S&P 500, a výsledky všetkých fondov nástrojov s pevnými výnosmi s indexom Lehman Brothers Aggregate Index. Výsledky fondu za každý mesiac medvedieho trhu v období posledných piatich rokov sa skladajú a v konečnom dôsledku sa získava celková výnosnosť fondu na medveďom trhu. Na základe týchto údajov sa akciové fondy sa porovnávajú s inými akciovými fondmi, dlhopisové fondy s inými dlhopisovými fondmi. Potom sa im pripisuje desaťstupňové skóre. Podľa neho 10 % fondov s najhoršími výsledkami získavajú v poradí desiate skóre, a 10 % fondov s najlepšími výsledkami získava v poradí prvé skóre. Pretože Morningstar pre získanie potrebnej štatistiky sleduje výsledky za 5 rokov, len fondy existujúce nie menej ako 5 rokov, môžu získať jedno z desaťstupňového skóre medvedieho trhu. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Bear Market Decile Rank.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥