Desaťstupňové skóre fondu v období medvedieho trhu

Štatistický ukazovateľ, ktorý umožňuje zhodnotiť výsledky fondu v období medvedieho trhu. Pre hodnotenie efektívnosti Morningstar porovnáva výsledky všetkých fondov s výsledkami S&P 500, a výsledky všetkých fondov nástrojov s pevnými výnosmi s indexom Lehman Brothers Aggregate Index. Výsledky fondu za každý mesiac medvedieho trhu v období posledných piatich rokov sa skladajú a v konečnom dôsledku sa získava celková výnosnosť fondu na medveďom trhu. Na základe týchto údajov sa akciové fondy sa porovnávajú s inými akciovými fondmi, dlhopisové fondy s inými dlhopisovými fondmi. Potom sa im pripisuje desaťstupňové skóre. Podľa neho 10 % fondov s najhoršími výsledkami získavajú v poradí desiate skóre, a 10 % fondov s najlepšími výsledkami získava v poradí prvé skóre. Pretože Morningstar pre získanie potrebnej štatistiky sleduje výsledky za 5 rokov, len fondy existujúce nie menej ako 5 rokov, môžu získať jedno z desaťstupňového skóre medvedieho trhu. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Bear Market Decile Rank.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *