Desaťstupňové skóre fondu v období medvedieho trhu

Úvod do Desaťstupňového skóre fondu v medvedom trhu

Desaťstupňové skóre fondu v období medvedieho trhu je štatistický ukazovateľ, ktorý hodnotí výsledky investičných fondov počas obdobia poklesu cien na trhoch. Tento ukazovateľ je zvlášť užitočný pre investičné spoločnosti a investičných poradcov, aby posúdili, ako sú fondy vybavené na prežitie a prosperitu v náročných trhových podmienkach.

Metodika hodnotenia fondu

Morningstar, renomovaná finančná spoločnosť, používa pre hodnotenie fondov porovnanie s indexom S&P 500 pre akciové fondy, resp. s indexom Lehman Brothers Aggregate pre dlhopisové fondy. Výsledky fondu za každý mesiac medvedieho trhu v období posledných piatich rokov sa skladajú, čím sa získava celková výnosnosť fondu na medveďom trhu.

Kategorizácia a skóre fondu

Na základe zhromaždených údajov sú akciové fondy porovnávané s inými akciovými fondmi a dlhopisové fondy s inými dlhopisovými fondmi. Fondy sú potom zaradené do desiatich kategórií podľa ich výkonnosti, pričom 10% fondov s najhoršími výsledkami dostávajú desiate skóre a 10% fondov s najlepšími výsledkami prvú priečku.

Kvalifikačné kritériá pre fondy

Len fondy, ktoré existujú minimálne päť rokov, môžu získať jedno z desaťstupňových skóre medvedieho trhu. Toto kritérium zabezpečuje, že hodnotenie je založené na dostatočne dlhom časovom období, aby bolo relevantné a spoľahlivé.

Význam pre investičných stratégov

Desaťstupňové skóre fondu v medvedom trhu je dôležitým nástrojom pre investičných stratégov a analytikov. Poskytuje cenné informácie o tom, ako sú rôzne fondy vybavené na časy finančnej nestability a môže byť použité pri výbere fondov do investičného portfólia.

Záver

Desaťstupňové skóre fondu v medvedom trhu od Morningstar je významným nástrojom pre hodnotenie výkonnosti fondov v náročných trhových podmienkach. Poskytuje užitočné informácie pre investičné rozhodnutia a pomáha pri hodnotení schopnosti fondov zvládať trhové výkyvy.

Štatistický ukazovateľ, ktorý umožňuje zhodnotiť výsledky fondu v období medvedieho trhu. Pre hodnotenie efektívnosti Morningstar porovnáva výsledky všetkých fondov s výsledkami S&P 500, a výsledky všetkých fondov nástrojov s pevnými výnosmi s indexom Lehman Brothers Aggregate Index. Výsledky fondu za každý mesiac medvedieho trhu v období posledných piatich rokov sa skladajú a v konečnom dôsledku sa získava celková výnosnosť fondu na medveďom trhu. Na základe týchto údajov sa akciové fondy sa porovnávajú s inými akciovými fondmi, dlhopisové fondy s inými dlhopisovými fondmi. Potom sa im pripisuje desaťstupňové skóre. Podľa neho 10 % fondov s najhoršími výsledkami získavajú v poradí desiate skóre, a 10 % fondov s najlepšími výsledkami získava v poradí prvé skóre. Pretože Morningstar pre získanie potrebnej štatistiky sleduje výsledky za 5 rokov, len fondy existujúce nie menej ako 5 rokov, môžu získať jedno z desaťstupňového skóre medvedieho trhu. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Bear Market Decile Rank.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥