Credit-default swap

Credit-Default Swap

Podstatné meno. Nepresný preklad latinského ubi mel ibi apes (Kde je med, tam sú včely).

Credit-Default Swap, skrátene CDS, je štruktúrovaný finančný nástroj, ktorý zohráva kľúčovú úlohu vo fungovaní súčasnej ekonomiky. Jeho hlavnou úlohou je distribúcia rizika medzi strany, ktoré sú pripravené na to. Tento nástroj bol pôvodne vnímaný ako dôležitý pre ekonomiku a stabilnosť finančných trhov.

Alan Greenspan, bývalý predseda Federálnej rezervnej banky USA, zdôraznil význam CDS pred septembrom 2008. V tom čase sa považoval za nástroj, ktorý pomáhal znižovať riziko a zlepšoval likviditu na trhoch.

Všetko sa však zmenilo po septembri 2008, keď finančná kríza explodovala. CDS, ktoré boli predtým vnímané pozitívne, sa stali symbolom finančnej katastrofy. Tieto štruktúrované finančné produkty mali na svojom konte obrovské straty a takmer zničili celý finančný svet.

Anglický ekvivalent tohto pojmu je „Credit-Default Swap“.

CDS je preto kontroverzným pojmom, ktorý ilustruje komplexnosť a riziko, ktoré môže byť spojené s finančnými derivátmi. Jeho význam sa mení v závislosti od ekonomických podmienok a hospodárskej stability.

podstatné meno. Nepresný preklad latinského ubi mel ibi apes (Kde je med, tam sú včely). 1. Štruktúrované finančné nástroje, ktoré sú životne nevyhnutné pre fungovanie súčasne ekonomiky pri distribúcii rizika medzi strany, ktoré sú pripravené na to (Alan Greenspan pred septembrom 2008), 2. Štruktúrované finančné produkty, ktoré takmer zničili celý finančný svet (Alan Greenspan po septembri 2008). (zdroj: Satanský slovník podľa The Wall Street Journal) Anglický ekvivalent tohto výrazu je CREDIT-DEFAULT SWAP.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥