jenkinsonov postup

Jenkinsonov postup v ekonómii obchodu

Jenkinsonov postup je extrapolačný postup používaný v oblasti ekonómie obchodu. Tento postup sa využíva na analýzu a predpoveď trendov v časových radoch, pričom sa priemerne hodnoty stanovujú takým spôsobom, že číselné údaje z časového radu majú postupne menší vplyv na priemer, čím sú v minulosti.

Tento postup bol pomenovaný po britskom ekonómovi Johnovi Martinovi Jenkinsonovi, ktorý ho vyvinul a používal v oblasti obchodnej ekonómie. Jenkinsonov postup je užitočný pri analýze časových radov údajov, ktoré vykazujú určitý trend alebo sezónnu variabilitu. Pomáha odhaľovať vzory a zákonitosti v časových radoch, čo môže byť užitočné pri rozhodovaní v oblasti obchodu a investícií.

Ako funguje Jenkinsonov postup?

Jenkinsonov postup sa začína tým, že sa vyberie časový rad dát, ktorý obsahuje údaje o sledovanom ukazovateli v čase. Potom sa vypočíta priemer hodnôt tohto ukazovateľa v časovom rade pre rôzne časové horizonty. Priemerné hodnoty sa stanovujú tak, že číselné údaje z minulosti majú menší váhový vplyv na priemer než údaje z nedávnej minulosti.

Jenkinsonov postup sa používa na vyhladzovanie časových radov a odstránenie vplyvu sezónnych variácií a krátkodobých fluktuácií. Tým sa získavajú stabilnejšie a spoľahlivejšie údaje, ktoré môžu byť lepšie využité pri analýze trhového správania a pri rozhodovaní v obchodnej stratégii.

Využitie Jenkinsonovho postupu

Jenkinsonov postup sa často používa v ekonómii obchodu na predpovedanie budúcich trendov a na hodnotenie trhového správania. Môže byť aplikovaný na rôzne ukazovatele, ako sú ceny tovarov, objem obchodu, tržby a ďalšie ekonomické faktory.

Analýza časových radov pomocou Jenkinsonovho postupu môže pomôcť obchodníkom a investičným manažérom pri rozhodovaní o optimálnych obchodných stratégiách a alokácii aktív. Pomáha aj pri riadení rizika a pri vytváraní dlhodobých prognóz na základe historických údajov.

Záver

Jenkinsonov postup je užitočný nástroj v oblasti ekonómie obchodu, ktorý sa používa na analýzu a predpoveď trendov v časových radoch. Pomáha odhaľovať vzory a zákonitosti v ekonomických dátach, čo môže byť cenné pre obchodníkov, investičných manažérov a ekonómov pri rozhodovaní v dynamickom svete obchodu.

Extrapolačný postup, pri ktorom sa časovému radu postupne stanovuje priemerná hodnota takým spôsobom, že číselné údaje z časového radu sú zosilňované menej intenzívne, čím ďalej dozadu sú v minulej dobe.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥