Just in sequence

Just in Sequence (JIS) – Ekonomický Pojem v Manažmente Výroby

Just in Sequence (JIS) je koncept v oblasti manažmentu výroby, ktorý sa zameriava na dodávky komponentov k finálnej montáži v poradí, ktoré je požadované priamo od montáže. Tento koncept je často spojený s režimom „Just in Time“ (JIT), ale s dôležitým rozdielom.

V prípade JIS ide o to, že komponenty sú dodávané na výrobné linky v poradí, ktoré je priamo určené procesom montáže. To znamená, že komponenty sú zabezpečené tak, aby boli k dispozícii v správnom poradí, keď sú potrebné na montáži konkrétneho výrobku. Tento prístup má niekoľko výhod a aplikuje sa najmä tam, kde je potrebné vyrábať rôzne varianty výrobkov na jednej montážnej linke.

JIS prispieva k znižovaniu skladištných nákladov, pretože komponenty nie sú uskladňované, ale sú dodávané priamo na výrobnú linku. Okrem toho umožňuje zvýšiť efektivitu výroby tým, že minimalizuje čas strávený hľadaním a prepravou komponentov na správne miesto v správnom poradí.

Tento prístup vyžaduje tesnú spoluprácu medzi dodávateľmi komponentov a výrobnými firmami, pretože je potrebné zabezpečiť, aby komponenty boli k dispozícii presne v čase, keď sú potrebné. Často sa používa v automobilovom priemysle, kde sa vyrábajú rôzne verzie vozidiel na rovnakých výrobných linkách.

V závere je dôležité zdôrazniť, že Just in Sequence je dôležitým nástrojom v manažmente výroby, ktorý pomáha zvýšiť efektivitu, znižovať náklady a zlepšovať celkový proces výroby.

Dodávky (spravidla v režime JIT) komponentov k finálnej montáži v poradí požadovanej od montáže (v prípade priebežnej montáže výrobkov v rôznych variantoch na jednej a tej istej montážnej linke).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥