jednotné kódovanie výrobkov /upc/

Jednotné kódovanie výrobkov (UPC) vo výrobe

Jednotné kódovanie výrobkov (UPC) predstavuje severoamerický štandard alebo systém pre aplikáciu jedinečných čísiel a čiarových kódov na výrobky. Tento systém je základným nástrojom pre identifikáciu tovaru a sledovanie jeho pohybu v dodávateľskom reťazci.

UPC čiarový kód

UPC čiarový kód je numerický kód, ktorý obsahuje 12 číslic (UPC-A). V špecifických situáciách sa používajú aj kratšie symboly (UPC-E), dodatkové kódy a dlhšie symboly (UPC-D). Každý kód je jedinečný a slúži na identifikáciu konkrétneho výrobku. UPC čiarové kódy sa vytvárajú tak, aby boli ľahko čitateľné pomocou čítačiek čiarových kódov, čo zjednodušuje procesy, ako je evidencia skladových zásob a kasiérska obsluha v maloobchode.

Medzinárodný ekvivalent – EAN

Medzinárodným ekvivalentom UPC je Systém kódovania európskych výrobkov (EAN). EAN a UPC sú technicky veľmi podobné, pričom hlavný rozdiel spočíva v prvých číslach kódu, ktoré označujú krajiny vydávajúce kódy. EAN sa často používa na medzinárodnú identifikáciu výrobkov a umožňuje ich sledovanie a obchodovanie na globálnom trhu.

Využitie UPC výrobkov v praxi

UPC kódy majú široké uplatnenie v praxi:

  • Malopredaj: V maloobchode sú UPC kódy nevyhnutné pre rýchlu a presnú kasiérsku obsluhu. Pomáhajú aj pri sledovaní predaja a správe zásob.
  • Logistika: Pri preprave a distribúcii výrobkov umožňujú UPC kódy jednoduchú identifikáciu a spravovanie zásielok.
  • Výroba: UPC kódy sa používajú pri označovaní výrobkov a ich komponentov, čo pomáha sledovať výrobné procesy.
  • E-commerce: Online obchody používajú UPC kódy na jednoduchú identifikáciu produktov a umožnenie rýchleho nakupovania.

Záver

Jednotné kódovanie výrobkov (UPC) je dôležitým nástrojom v oblasti výroby a obchodu. Tieto čiarové kódy umožňujú jednoduchú identifikáciu výrobkov a sledovanie ich pohybu v dodávateľskom reťazci. UPC má aj svoj medzinárodný ekvivalent v podobe EAN, čo umožňuje globálnu identifikáciu výrobkov a medzinárodný obchod.

Severoamerický štandard alebo systém pre aplikáciu jedinečných čísiel a čiarových kódov na výrobky. UPC čiarový kód je jediný numerický kód, so zakódovanými 12 číslicami (UPC-A), v špecifických situáciách sa používajú kratšie symboly (UPC-E), dodatkové kódy, dlhšie symboly (UPC-D). Medzinárodný ekvivalent (ktorého je UPC technická verzia) je Systém kódovania európskych výrobkov (EAN).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥