Ne bis in idem

Ne bis in idem v práve

Nie dvakrát v tej istej veci; spor v tej istej veci sa nemá viesť dvakrát, zásada procesného práva.

Ne bis in idem je latinský výraz, ktorý v preklade znamená „nie dvakrát v tej istej veci.“ Je to zásada v procesnom práve, ktorá zakazuje opakované súdenie alebo stíhanie osoby za rovnaký trestný čin alebo rovnaký spor v tej istej veci. Táto zásada je dôležitým aspektom spravodlivého právneho systému a má za cieľ chrániť práva obžalovaných osob a zabrániť ich neprimeranému prenasledovaniu.

Účel a význam zásady ne bis in idem

Zásada ne bis in idem má niekoľko dôležitých účelov a významov v právnom systéme:

  • Ochrana práv obvinených: Táto zásada zabezpečuje, že osoba, ktorá už bola súdená alebo stíhaná za istý trestný čin alebo spor, nebude opakovane prenasledovaná alebo vystavená opakovanému súdeniu za tú istú vec. To chráni práva obvinených pred neprimeraným postihom.
  • Zabraňovanie dvojnásobným trestom: Zásada ne bis in idem tiež zabraňuje udeleniu dvojnásobného trestu za rovnaký trestný čin. Osoba, ktorá už bola potrestaná, nemôže byť znova trestaná za tú istú vec.
  • Zabezpečenie právnej istoty: Táto zásada pomáha udržiavať právnu istotu tým, že zabraňuje opakovanejmu začiatiu súdneho procesu alebo stíhania za tú istú vec. To prispieva k dôveryhodnosti a efektívnosti právneho systému.

Uplatňovanie zásady ne bis in idem

Zásadu ne bis in idem uplatňujú súdy a právne orgány, aby sa zabezpečilo, že práva obvinených sú dodržiavané. Ak je osoba už súdená alebo stíhaná za istý trestný čin alebo spor, nemôže byť znova stíhaná alebo súdená za tú istú vec, pokiaľ neexistujú výnimočné okolnosti, ktoré by oprávňovali opakované konanie.

Zásada ne bis in idem je dôležitým kameňom uholným v spravodlivom právnom systéme a zohľadňuje zásady spravodlivosti a právneho štátu.

Nie dvakrát v tej istej veci; spor v tej istej veci sa nemá viesť dvakrát, zásada procesného práva

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥