Komisie

Komisie v Územnej Samospráve

Komisie sú dôležitou súčasťou územnej samosprávy a zastupiteľstiev na úrovni obcí alebo mestskej samosprávy. Tieto komisie majú široké pôsobenie a sú zložené z členov zastupiteľstva a ďalších osôb, ktoré sú zvolené na základe potrieb konkrétnej samosprávy. V tomto článku sa pozrieme bližšie na úlohu, zloženie a činnosť komisií v územnej samospráve.

Úloha Komisií v Územnej Samospráve

Komisie v územnej samospráve majú viacero úloh a funkcií, ktoré prispievajú k riadeniu a správe konkrétnej obce alebo mestskej samosprávy. Tu sú niektoré z hlavných úloh komisií:

  • Mandátová Funkcia: Jednou z hlavných úloh komisií je dohliadať na mandáty poslancov a iných členov zastupiteľstva. Toto zabezpečuje transparentnosť a zodpovednosť voči obyvateľom samosprávy.
  • Finačná Funkcia: Komisie sa tiež zaoberajú finančnými otázkami a dohliadajú na hospodárenie samosprávy. Týmto spôsobom sa zabezpečuje efektívne využívanie verejných prostriedkov.
  • Dozorná Funkcia: Komisie môžu mať aj dozornú úlohu, napríklad dohliadajú na správne uplatňovanie právnych predpisov a nariadení v samospráve.

Zloženie Komisií

Zloženie komisií môže byť rôznorodé, ale existujú určité pravidlá a normy, ktoré sa zvyčajne dodržiavajú. Tu sú niektoré z hlavných aspektov týkajúcich sa zloženia komisií:

  • Členovia zastupiteľstva: Väčšina členov komisií pochádza zo zastupiteľstva. To zabezpečuje, že komisie sú dobre informované o potrebách a prioritách samosprávy.
  • Ďalší Členovia: Okrem členov zastupiteľstva môžu komisie zahŕňať aj ďalších členov, ktorí majú špecifické skúsenosti alebo znalosti vhodné pre ich úlohy.
  • Predseda Komisie: Každá komisia má svojho predsedu, ktorý je členom zastupiteľstva. Predseda zohráva kľúčovú rolu pri vedení komisie a riadení jej činnosti.

Činnosť Komisií

Činnosť komisií závisí od ich špecifickej úlohy a pôsobnosti. Komisie sa obvykle schádzajú pravidelne, najčastejšie raz za mesiac, aby diskutovali o aktuálnych otázkach a záležitostiach týkajúcich sa samosprávy. Počas týchto stretnutí členovia komisií riešia rôzne témy a prijímajú rozhodnutia, ktoré majú vplyv na fungovanie samosprávy.

Záver

Komisie predstavujú dôležitý orgán v územnej samospráve, hrajú kľúčovú úlohu pri rozhodovaní o rôznych otázkach a záležitostiach, ktoré ovplyvňujú životy občanov a fungovanie samosprávy. Ich práca je neoceniteľným príspevkom k demokratickému procesu a participácii obyvateľstva na miestnej úrovni.

– zastupiteľstvo zriaďuje mandátovú a finačnú komisiu. Členom mandátovej komisie môže byť iba poslanec. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených zastupiteľstvom. Poslanci však musia tvoriť viac akon polovicu členov komisie. Predsedom komisie je poslanec. Schádzajú sa raz za mesiac.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥