nbs

Slovenská národná banka (NBS)

Slovenská národná banka

Slovenská národná banka, často označovaná skratkou NBS, je hlavnou centrálnou bankou Slovenskej republiky. Jej hlavným poslaním je dohliadať na stabilitu finančného systému, regulovať a dohliadať na bankový sektor a riadiť menovú politiku krajiny. NBS hrá kľúčovú úlohu v ekonomike krajiny a zabezpečuje, aby finančný systém fungoval efektívne a spoľahlivo.

Úloha a kompetencie NBS

NBS má rozsiahle kompetencie a zodpovednosti v oblasti financií a ekonómie. Jej hlavné úlohy zahŕňajú:

  • Dohľad nad bankami a inými finančnými inštitúciami: NBS monitoruje a reguluje činnosť bánk, poisťovní, úverových spoločností a iných finančných inštitúcií. Jej cieľom je zabezpečiť, aby tieto inštitúcie dodržiavali pravidlá a normy finančného trhu.
  • Menová politika: NBS riadi menovú politiku krajiny, vrátane stanovenia úrokových sadzieb a intervencií na devízovom trhu. Jej cieľom je udržiavať cenovú stabilitu a podporovať ekonomický rast.
  • Vydávanie bankových bilancií: NBS je jediným vydavateľom bankoviek a mincí na Slovensku. Zabezpečuje, aby peňažný obeh bol spoľahlivý a bezpečný.
  • Ekonomický výskum: NBS sa angažuje v ekonomickom výskume a analýzach, ktoré pomáhajú pri tvorbe hospodárskej politiky a rozhodnutí.

Spolupráca s medzinárodnými organizáciami

NBS úzko spolupracuje s medzinárodnými finančnými organizáciami, ako je Medzinárodný menový fond (MMF) a Európska centrálna banka (ECB). Táto spolupráca je dôležitá pre zachovanie stability a súladu so zahraničnými normami a štandardmi.

Celkovo je Slovenská národná banka kľúčovým aktérom v oblasti finančného systému Slovenskej republiky. Jej činnosť a rozhodnutia majú významný vplyv na ekonomiku krajiny a jej finančnú stabilitu.

Slovenská národná banka

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥