Garančný fond

Je zriadený v súvislosti s demonopolizáciou zákonného poistenia motorových vozidiel. Spravuje ho Slovenská kancelária poistiteľov. Tvoria ho predovšetkým príspevky poistiteľov. Z Garančného fondu sa za presne stanovených podmienok poskytuje plnenie poškodenému za: škodu na zdraví, alebo usmrtenie spôsobenú prevádzkou nezisteného vozidla, za ktorú zodpovedá nezistená osoba, škodu spôsobenú prevádzkou vozidla, za ktorú zodpovedá osoba bez poistenia zodpovednosti, škodu spôsobenú prevádzkou vozidla, za ktorú zodpovedá osoba, poistená u poistiteľa, ktorý z dôvodu úpadku nemôže uhradiť vzniknutú škodu, škodu spôsobenú prevádzkou zahraničného vozidla, za ktorú zodpovedá osoba, poistená hraničným poistením, škodu spôsobenú prevádzkou zahraničného vozidla, ktorého vodičovi nevzniká pri prevádzke vozidla na území Slovenskej republiky povinnosť uzavrieť hraničné poistenie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *