Krycí list

Krycí list

Krycí list je písomné potvrdenie od poisťovne, že za klienta splní záväzok stanovený v tomto liste. V praxi to znamená, že poisťovňa sa zaväzuje vyplatiť určité plnenie alebo nahradiť škodu uvedenému subjektu, napríklad autoservisu, v danom termíne a rozsahu, a to za klienta, ktorý je poistený.

Krycí list môže byť dôležitým nástrojom v oblasti poistenia a zaistenia, pretože poskytuje istotu a záruku pre subjekty, ktoré s poisťovňou spolupracujú. Ak klient poistky alebo zaistenia utrpí škodu alebo nárok na plnenie, ktorý je pokrytý jeho poistkou, poisťovňa je povinná vyplatiť sumu uvedenú v krycom liste.

Tento dokument je dôležitý aj pre poskytovateľov služieb, ako je autoservis v tomto príklade. Autoservis môže byť istý, že ak opravuje vozidlo klienta a má platný krycí list od poisťovne, bude mať nárok na plnenie za túto opravu. To znamená, že sa nemusí obávať nákladov spojených s opravou, pretože poisťovňa ich uhradí.

Krycí list je teda dôležitým nástrojom na zabezpečenie financiálnej istoty a spoľahlivosti vo vzťahu medzi klientom a poisťovňou, alebo medzi klientom a poskytovateľom služieb. Poskytuje písomné potvrdenie o tom, že záväzky budú dodržané a plnenia budú realizované v súlade s dohodnutými podmienkami a termínmi.

Písomné potvrdenie, že poisťovna za klienta splní záväzok stanovený v tomto liste – uvedenému subjektu (napr. autoservisu) v danom termíne a rozsahu poukáže plnenie za klienta.

Potvrdenie, že poisťovňa za svojho poisteného splní záväzok stanovený v krycom liste.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥