Nábor poistenia

nábor poistenia v oblasti poistenia a zaistenia

Náborom poistenia sa zaoberajú získatelia, ktorými môžu byť obchodní manažéri, obchodní referenti, obchodní zástupcovia, makléri, dôverníci, sprostredkovatelia a iní poverení pracovníci poisťovne. Ich úlohou je dojednávanie nového poistenia a jeho správa. Pre existujúce poistné zmluvy pracujú na ich udržiavaní a vykonávajú prípadné úpravy, ktoré vyhovujú zákazníkovi.

Pracovné postupy: Nábor poistenia zahŕňa súbor pracovných postupov súvisiacich s dojednávaním poistenia a jeho správou. Ide o obchodnú činnosť, ktorá spočíva v vhodnom a účelnom pôsobení na klienta pomocou propagačných, reklamných a agitačných prostriedkov, s cieľom presvedčiť ho o výhodách poistenia a uzavrieť poistnú zmluvu. Pre existujúce poistné zmluvy zabezpečujú ich udržiavanie a vykonávajú prípadné úpravy podľa potrieb zákazníka. Preto vykonávajú osobné vymáhanie dlžného poistného a získavajú potrebné údaje týkajúce sa poistenia.

Zákaznícka interakcia: Získatelia poistenia majú kľúčovú úlohu pri budovaní vzťahu so zákazníkom. Snažia sa presvedčiť klientov o dôležitosti poistenia a jeho výhodách. Využívajú propagačné a agitačné techniky na komunikáciu s klientmi a uzatvorenie poistných zmlúv.

Typy získavateľov: Nábor poistenia je vykonávaný rôznymi typmi získavateľov, vrátane obchodných referentov, obchodných zástupcov, dôverníkov, sprostredkovateľov a ďalších poverených pracovníkov poisťovne. Tieto typy získavateľov majú rôzne zodpovednosti a metódy práce.

Záver: Nábor poistenia je dôležitým procesom v oblasti poistenia a zaistenia. Získatelia poistenia hrajú kľúčovú úlohu pri dojednávaní a správe poistenia, pričom snažia presvedčiť klientov o výhodách a dôležitosti poistenia. Ich práca je neoddeliteľnou súčasťou poisťovacieho odvetvia.

Náborom poistenia vykonávajú získatelia, ktorými môžu byť obchodní manažéri, obchodní referenti, obchodní zástupcovia, makléri, dôverníci, sprostredkovatelia a iní poverení pracovníci poisťovne. Ich náplňou práce je dojednanie nového poistenia a jeho správa. U existujúcich poistných zmlúv pôsobí na ich udržanie a také úpravy, ktoré vyhovujú zákazníkovi.

Súbor pracovných postupov súvisiacich s dojednávaním poistenia a jeho správou. Ide o obchodnú činnosť, ktorej základom je vhodné a účelné pôsobenie na klienta propagačnými, reklamnými a agitačnými prostriedkami, s cieľom presvedčiť ho o výhodách poistenia a poistenie uzavrieť. U existujúcich poistných zmlúv pôsobí na ich udržanie a také úpravy, ktoré vyhovujú zákazníkovi. Z tohto dôvodu vykonáva osobné vymáhanie dlžného poistného, zisťuje nevyhnutné údaje k poisteniu. Nábor poistenia vykonávajú obchodní referenti, obchodní zástupcovia, dôverníci, sprostredkovatelia a iní poverení pracovníci poisťovne. Útvary zaoberajúce sa náborom poistenia sa označujú aj ako obchodná služba.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥