Kargo

kargo v oblasti poistenia a zaistenia

Kargo je pojmom, ktorý sa používa v oblasti poistenia a zaistenia tovarov a vecí proti poškodeniu alebo zničeniu počas prepravy rôznymi dopravnými prostriedkami.

definícia a pôvod pojmu

Pojem „kargo“ má svoj pôvod zo španielčiny, kde znamená „náklad lode“ alebo „tovar zverený na lodnú prepravu“. V oblasti poisťovníctva sa však používa na označenie poistenia prepravovaného tovaru, respektíve poistenia lodného nákladu.

účel kargo poistenia

Kargo poistenie má za účel zaistiť, že tovar a veci prepravované rôznymi dopravnými prostriedkami (najmä lodami) budú chránené pred poškodením alebo strátou počas prepravy. To je dôležité pre všetkých účastníkov dodávateľskej reťazca, vrátane výrobcov, distribútorov a zákazníkov, aby sa minimalizovali finančné straty v prípade nešťastných udalostí.

typy kargo poistenia

Existuje niekoľko typov kargo poistenia, ktoré sa môžu líšiť podľa pokrytia a potrieb klienta:

  • Poistenie všeobecného nákladu: Toto poistenie kryje všeobecný náklad prepravovaný na lodiach alebo inými dopravnými prostriedkami.
  • Poistenie zvláštnych rizík: Môže sa týkať špecifických druhov nákladu, ako sú napríklad nebezpečné látky alebo cenné predmety.
  • Poistenie prepravy: Toto poistenie sa týka celej prepravy a môže zahŕňať rôzne druhy dopravy, vrátane námornej, leteckej a pozemnej prepravy.

dôležitosť kargo poistenia

Kargo poistenie je nevyhnutnou súčasťou medzinárodného obchodu a prepravy tovaru. Pomáha zabezpečiť, že riziká spojené s prepravou sú správne riadené a minimalizované, čo prispieva k hladkému fungovaniu globálnych dodávateľských reťazcov a obchodných operácií.

Poistenie tovarov a vecí proti poškodeniu alebo zničeniu počas prepravy rôznymi dopravnými prostredkami.

Zo španielčiny – náklad lode; tovar zverený na lodnú prepravu. V poisťovníctve ide o poistenie prepravovaného tovaru, resp. o poistenie lodného nákladu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥