Kasko

Kasko a jeho význam v oblasti poistenia

Kasko je pojem z oblasti poistenia a zaistenia, ktorý získal svoj pôvod zo španielčiny, kde znamená „trup“. Ide o špecifický druh poistenia dopravných prostriedkov, ktorého hlavným cieľom je poskytovať krytie pre prípad poškodenia alebo zničenia dopravného prostriedku.

Význam kasko poistenia

Kasko poistenie má v oblasti poistenia dopravných prostriedkov veľký význam a niekoľko hlavných aspektov:

  • Poistenie proti poškodeniu: Hlavným účelom kasko poistenia je poskytovať krytie pre prípad poškodenia dopravného prostriedku. To môže zahŕňať rôzne udalosti, ako sú dopravné nehody, poškodenie od poveternostných podmienok alebo vandalizmus.
  • Poistenie proti zničeniu: Kasko poistenie tiež zahŕňa krytie pre prípad úplného zničenia dopravného prostriedku. V prípade, že je vozidlo nespraviteľné alebo ukradnuté a nenájdené, poistná spoločnosť môže poskytnúť náhradu.
  • Rôzne typy kasko: V oblasti kasko poistenia existujú rôzne varianty, ktoré môžu pokrývať rôzne riziká a udalosti. Medzi tieto varianty patrí aj havarijné poistenie motorových vozidiel, ktoré sa špecializuje na riziká spojené s dopravnými nehodami.

Účel kasko poistenia

Kasko poistenie má niekoľko dôležitých účelov:

  • Ochrana majetku: Hlavným cieľom je chrániť majetok držiteľa vozidla pred finančnými stratami v prípade poškodenia alebo zničenia.
  • Poskytnutie pokoja mysli: Kasko poistenie môže poskytnúť psychický pokoj mysle držiteľovi vozidla, pretože vie, že je chránený v prípade nešťastných udalostí.
  • Podpora mobility: Poistenie umožňuje rýchlu obnovu mobilitu po nehode alebo poškodení vozidla, čo je pre mnohých nevyhnutné.

Záver

Kasko je dôležitým pojmom v oblasti poistenia dopravných prostriedkov a zabezpečuje ochranu majetku a pokoja mysle pre držiteľov vozidiel. Jeho význam spočíva v poskytovaní finančnej ochrany pre prípad nešťastných udalostí, ktoré môžu postihnúť dopravný prostriedok.

Zo španielčiny – trup. Ide o poistenie dopravného prostriedku pre prípad jeho poškodenia alebo zničenia. Pozri heslo havarijné poistenie.

Zo španielčiny – trup (lode, lietadla a pod.). V poisťovníctve ide o poistenie dopravného prostriedku pre prípad jeho poškodenia alebo zničenia. Používa sa tiež pojem havarijné poistenie, napríklad havarijné poistenie motorových vozidiel, lodí a pod. Viď heslo havarijné poistenie motorových vozidiel.

Poistenie dopravného prostriedku.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥