Príliš veľký na to, aby mohol skrachovať

Príliš veľký na to, aby mohol skrachovať: Ekonomická idióma

Ekonomická idióma Príliš veľký na to, aby mohol skrachovať sa často vyskytuje v oblasti financií a je spojená s inštitúciami, organizáciami alebo osobami, ktoré sú také veľké a významné, že ich krach by mohol mať značné negatívne dôsledky pre ekonomiku, a preto sa predpokladá, že budú zachránení, ak sa dostanú do finančných ťažkostí.

Význam pojmu Príliš veľký na to, aby mohol skrachovať

Táto idióma sa najčastejšie používa v súvislosti s nasledujúcimi aspektmi ekonomiky:

1. Banky a poisťovacie spoločnosti

Veľké banky a poisťovacie spoločnosti môžu byť považované za príliš veľké na to, aby mohli skrachovať, pretože majú takú veľkú expozíciu a vplyv na finančný systém, že ich bankrot by mohol spôsobiť hospodárske problémy na celonárodnej alebo dokonca globálnej úrovni.

2. Ratingy popularity prezidenta

V politickom kontexte sa môže tento výraz používať na hodnotenie popularity prezidenta alebo iných významných politických osobností. Ak je prezident považovaný za príliš veľkého na to, aby mohol skrachovať, znamená to, že jeho popularita a vplyv sú také veľké, že pre politický systém je dôležité, aby bol úspešný.

3. Predsedovia Federálneho rezervného systému

V kontexte centrálnej banky USA, Federálneho rezervného systému (Fed), sa tento výraz môže týkať predsedov Fedu. Ak je predsedovi Fedu priradená táto idióma, znamená to, že jeho vedenie je považované za nevyhnutné pre stabilitu finančného systému.

Antonymum: Príliš nudný na to, aby ho zachránili

Protikladom k Príliš veľký na to, aby mohol skrachovať je výraz Príliš nudný na to, aby ho zachránili, ktorý sa používa na opis organizácií alebo inštitúcií, ktoré nie sú považované za kľúčové pre ekonomiku a preto nie sú na zozname kandidátov na záchranné opatrenia v prípade krízy.

Ekonomická idióma Príliš veľký na to, aby mohol skrachovať je dôležitým pojmom v oblasti financií a hodnotenia rizika, pretože upozorňuje na inštitúcie alebo osobnosti, ktoré majú významný vplyv na celkovú ekonomickú stabilitu.

Idióma. Banky, poisťovacie spoločnosti, ratingy popularity prezidenta, predsedovia Federálneho rezervného systému, ktorí ho chcú viesť ďalšie obdobie, iní ľudia, ktorí si myslia, že majú byť predsedami Federálneho rezervného systému, reputácia tých, ktorí budú niesť zodpovednosť za to, že nezabránili bankrotu. Antonym: PRÍLIŠ NUDNÝ NA TO, ABY HO ZACHRÁNILI. (zdroj: Satanský slovník podľa The Wall Street Journal) Anglický ekvivalent tohto výrazu je Too big to fail.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥