Diskontná sadzba

Diskontná sadzba: Kľúčový nástroj menovej politiky

Diskontná sadzba je základná úroková sadzba, ktorú stanovuje emisná banka a od ktorej sa odvíjajú ostatné úrokové sadzby na finančnom trhu. Táto sadzba je jedným z hlavných nástrojov menovej politiky emisnej banky.

Význam diskontnej sadzby v ekonomike

Diskontná sadzba má zásadný vplyv na celkové úrokové prostredie v ekonomike. Zmeny v diskontnej sadzbe môžu ovplyvniť úrokové sadzby na úveroch, hypotékach a iných finančných produktoch, čo má dôsledky pre spotrebiteľské výdavky a investície.

Diskontná sadzba a jej úloha v menovej politike

Emisné banky používajú zmenu diskontnej sadzby ako nástroj na ovplyvnenie množstva peňazí v obehu a celkovej hospodárskej aktivity. Zvyšovanie diskontnej sadzby zvyčajne spomaľuje ekonomiku, zatiaľ čo jej zníženie môže podporiť ekonomický rast.

Impakt diskontnej sadzby na finančné trhy

Zmeny v diskontnej sadzbe majú významný dopad na finančné trhy, vrátane akciových a dlhopisových trhov. Investori a finanční analytici pozorne sledujú rozhodnutia emisných bánk o diskontnej sadzbe, pretože tieto rozhodnutia môžu ovplyvniť investičné stratégie a trhové očakávania.

Základná sadzba stanovovaná emisnou bankou, od ktorej sa odvíjajú ostatné sadzby, jeden z nástrojov menovej politiky emisnej banky.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥