Discount

Discount v investovaní: Rozdiel medzi trhovou cenou a hodnotou aktív

Discount vo vzťahu k uzavretým investičným fondom predstavuje rozdiel medzi trhovou cenou cenných papierov fondu a jeho čistou hodnotou aktív (NAV – Net Asset Value). Tento jav je častým fenoménom na trhoch s uzavretými fondmi.

Vznik discountu v uzavretých fondoch

Discount môže vzniknúť z rôznych dôvodov, vrátane vnímania rizika fondom, likvidity cenných papierov alebo obmedzeného záujmu investorov. Je to indikátor toho, že trh hodnotí cenné papiere fondu nižšie, než je ich čistá hodnota aktív.

Dopady discountu na investorov

Pre investorov môže byť discount príležitosťou alebo varovaním. Nakupovanie cenných papierov s discountom môže znamenať kúpu za cenu nižšiu, než je ich skutočná hodnota, čo môže viesť k vyššiemu výnosu. Na druhej strane, discount môže signalizovať potenciálne problémy v riadení fondu alebo v jeho aktívach.

Stratégie obchodovania s discountom

Investori často využívajú discount ako súčasť svojej investičnej stratégie, najmä pri hľadaní podhodnotených investičných príležitostí. Dôležité je analyzovať dôvody, prečo k discountu dochádza, a zvážiť všetky s tým spojené riziká.

Vo vzťahu v uzavretým fondom je to rodiel medzi cenou cenných papierov fondu a hodnotou čistých aktív. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Discount.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥