Marketing

Definícia a význam marketingu Marketing predstavuje komplexný súbor činností a procesov zameraných na vytváranie, komunikáciu, distribúciu a výmenu hodnotných ponúk pre zákazníkov, klientov, partnerov a …

Terra (LUNA)

Terra (luna): stabilný blockchain s viazanou kryptomenou na hodnotu amerického dolára Terra (LUNA) predstavuje blockchain s vlastnou kryptomenou LUNA, ktorá je viazaná na hodnotu amerického …

Market cap

Trhová kapitalizácia v kryptomenách Trhová kapitalizácia je jedným z kľúčových ekonomických pojmov v oblasti kryptomeny. Predstavuje celkovú hodnotu všetkých dostupných jednotiek kryptomeny v obehu, vynásobenú …

Renovácia

Renovácia Renovácia predstavuje proces obnovy alebo zlepšenia stavu nehnuteľnosti s cieľom zvýšiť jej hodnotu a atraktivitu. Je to dôležitý aspekt v oblasti nehnuteľností, ktorý môže …

Lokalita

Lokalita Lokalita je v oblasti nehnuteľností kľúčovým faktorom, ktorý ovplyvňuje hodnotu a atraktivitu daného geografického miesta. V tomto článku sa budeme venovať významu lokality v …

Brand equity

Brand Equity: Celková Hodnota a Dôvera vo Značke Brand equity, inak nazývaný aj značkový kapitál, predstavuje celkovú hodnotu a dôveru, ktorú spotrebitelia pridávajú konkrétnej značke …

Deriváty

Deriváty: finančné nástroje založené na hodnote iného aktíva V oblasti financií hrájú deriváty dôležitú úlohu ako špeciálne finančné nástroje, ktoré získavajú hodnotu na základe hodnoty …

Veľkosť trhu

Veľkosť trhu: Význam v Ekonomike Veľkosť trhu je kľúčovým ekonomickým pojmom, ktorý charakterizuje celkový objem predaja alebo hodnotu všetkých tovarov a služieb, ktoré sa predávajú …

Kapitálové výdavky

Kapitálové Výdavky: Investície so Zameraním na Budúcnosť Kapitálové výdavky predstavujú investície do dlhodobých aktív, ktoré majú trvácny charakter a prispievajú k zvýšeniu hodnoty spoločnosti. V …

Depreciácia

Depreciácia je ekonomický termín označujúci postupné obnižovanie hodnoty hmotného majetku v dôsledku opotrebenia alebo technologického zastarania. Je to proces, ktorý má významný vplyv na hospodárske …

Business model

Obchodný model predstavuje spôsob, ako organizácia vytvára, dodáva a zachytáva hodnotu prostredníctvom svojich obchodných procesov a ziskových zdrojov. Tento koncept je kľúčový pre pochopenie toho, …

Zisk

Zisk: zostávajúca hodnota po odpočítaní nákladov V ekonómii predstavuje zisk kľúčový ekonomický termín, ktorý označuje peniaze alebo hodnotu, ktorá zostáva po odpočítaní všetkých nákladov, daní …

Vlastný kapitál

Vlastný kapitál: hodnota čistého imania firmy V ekonómii predstavuje vlastný kapitál jednu z kľúčových súčastí finančnej štruktúry podniku. Tento ekonomický pojem odráža hodnotu majetku firmy …