Asistencia

Asistenčné služby v oblasti poistenia a zaistenia

Asistenčné služby sú základným pilierom v modernej oblasti poistenia a zaistenia. Poskytujú neoceniteľnú pomoc a podporu v čase, keď je to najviac potrebné. V nasledujúcom texte sa zameriame na hlavné aspekty týchto služieb a ich prínos pre poistencov.

Pojem asistenčných služieb

Pod pojmom asistenčných služieb rozumieme pomoc, ktorú poskytuje poisťovňa alebo iná organizácia osobám poisteným v zahraničných poisťovniach. Jej rozsah a charakter je závislý od dojednaných poistných podmienok. Vo všeobecnosti môžeme hovoriť o technickej, materiálnej alebo organizačnej pomoci, ktorá reaguje na konkrétnu poistnú udalosť.

Príklady asistenčných služieb v oblasti motorových vozidiel

Asistenčné služby sú veľmi rozšírené v oblasti motorových vozidiel. V prípade nehody alebo poruchy vozidla môže ísť napríklad o výjazd opravára na miesto nehody, odtiahnutie a úschova nepojazdného vozidla, ale aj služby tlmočníka, finančné pôžičky, právnu pomoc a podobne.

Zahraničné asistenčné služby a starostlivosť o turistov

Pomoc poskytovaná zahraničným turistom je základným pilierom asistenčných služieb. Ide o podporu, ktorá je navrhnutá tak, aby uľahčila situáciu napríklad zahraničnému turistovi po nepredvídanej náhodnej – poistnej udalosti. Takáto podpora môže zahŕňať pomoc s lekárskou starostlivosťou, poskytnutie informácií, organizačnú pomoc a ďalšie služby.

Záver

Asistenčné služby sú neoddeliteľnou súčasťou moderného poistného priemyslu. Ponúkajú neoceniteľnú hodnotu pre poistencov, keď čelia nepredvídaným situáciám doma alebo v zahraničí. Je preto dôležité, aby boli tieto služby prístupné, flexibilné a prispôsobené potrebám klienta.

(asistenčné služby) Ide o pomoc poskytovanú poisťovňou alebo inou organizáciou osobám poisteným v zahraničných poisťovniach. U jednotlivých poisťovní sa môže rozsah týchto služieb líšiť a je závislý od dojednaných poistných podmienok. Vo väčšine prípadov ide o technickú, materiálnu alebo organizačnú pomoc pri poistnej udalosti. V prípade poistenia motorových vozidiel ide o pomoc pri nehode, poprípade i poruche vozidla – napríklad výjazd opravára, odtiahnutie a úschova nepojazdného vozidla, služby tlmočníka, náklady na núdzové ubytovanie, finančná pôžička, právnu pomoc a pod.

Pomoc (starostlivosť) poskytovaná poisťovňou (alebo inými organizáciami) osobám poisteným v zahraničných poisťovniach, na základe dohôd medzi týmito poisťovňami. Dohody určujú rozsah poskytovanej pomoci, ktorý je partnerská poisťovňa ochotná uhradiť. Rozsah pomoci je závislý od dojednaných poistných podmienok. Vo väčšine prípadov ide o technickú, materiálnu a organizačnú pomoc smerujúcu k uľahčeniu situácie napríklad zahraničnému turistovi po nepredvídanej náhodnej – poistnej udalosti.

Technická, materiálna a organizačná pomoc poskytovaná poisťovňou.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥