Agent: zástupca a dojednávač poistenia

Zástupca poisťovne, ktorý ponúka a dojednáva poistenie v prospech jednej alebo viacerých poisťovní, pričom záleží na type licencie, ktorou disponuje od dozorujúceho orgánu. Pozri tiež heslo Broker.

V oblasti poistenia a zaistenia zohráva agent dôležitú úlohu. Je to zástupca poisťovne, ktorý má za úlohu ponúkať a dojednávať poistenie v prospech jednej alebo viacerých poisťovní. V tomto článku sa pozrieme na význam agenta v poistnom odvetví a na to, aké sú jeho povinnosti a funkcie.

Úloha agenta v poistení

Agent v poistnom odvetví pôsobí ako sprostredkovateľ medzi klientom a poisťovňou. Jeho hlavným cieľom je poskytnúť klientom informácie o dostupných poistných produktoch a pomôcť im vybrať to najvhodnejšie riešenie na základe ich potrieb a finančnej situácie.

Funkcie agenta

Agenti majú niekoľko dôležitých funkcií:

1. Poradenstvo

Agenti majú za úlohu poskytovať klientom odborné poradenstvo týkajúce sa poistných produktov. Pomáhajú klientom porozumieť rôznym typom poistenia, ich výhodám a obmedzeniam.

2. Zbieranie informácií

Agenti zhromažďujú informácie o klientových potrebách a požiadavkách. Tieto informácie im pomáhajú odporučiť vhodné poistné produkty.

3. Ponuka produktov

Na základe klientových potrieb agenti ponúkajú konkrétne poistné produkty od rôznych poisťovní. Ich cieľom je nájsť produkt, ktorý najlepšie vyhovuje klientovi.

4. Vyjednávanie

Agenti s klientmi vyjednávajú poistné podmienky, vrátane ceny, doby platnosti a rozsahu poistenia. Snažia sa dosiahnuť najlepšie podmienky pre klienta.

5. Správa a obnovy

Po uzavretí poistenia agenti sa starajú o správu existujúcich poistných zmlúv a pomáhajú klientom s obnovou poistenia v prípade potreby.

Licencia agenta

Typ licencie, ktorou agent disponuje, môže závisieť od dozorujúceho orgánu a miesta, kde pôsobí. Niektorí agenti majú špecifické licencie pre určité typy poistenia, napríklad životné poistenie, nehnuteľnostné poistenie alebo poistenie motorových vozidiel.

Broker vs. Agent

Stojí za zmienku, že existuje rozdiel medzi pojmom „broker“ a „agent“ v oblasti poistenia. Broker je nezávislý sprostredkovateľ, ktorý pracuje v prospech klienta a nie je viazaný konkrétnou poisťovňou. Naopak, agent pracuje pre konkrétnu poisťovňu a zastupuje ju voči klientom.

Záver

Agent je dôležitým hráčom v poistnom odvetví, ktorý pomáha klientom nájsť a dojednať vhodné poistenie. Jeho úloha spočíva v poradenstve, zbieraní informácií, ponuke produktov, vyjednávaní a správe existujúcich zmlúv. Agent disponuje licenciou, ktorá mu umožňuje vykonávať svoju činnosť v súlade s predpismi a dohľadom dozorujúcich orgánov. Je dôležité poznamenať rozdiel medzi pojmom „broker“ a „agent,“ pričom broker je nezávislý sprostredkovateľ, zatiaľ čo agent zastupuje konkrétnu poisťovňu.

 

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥