Kreditná karta

Kreditná karta

Kreditná i debetná karta sú obe druhom platobnej karty, často sú však tieto pojmy nesprávne zamieňané jeden za druhý, o čom svedčí aj prieskum SBA zameraný na zistenie finančnej gramotnosti slovenskej populácie. Treba si teda uvedomiť, že sa od seba podstatne odlišujú. Základný rozdiel medzi nimi je ten, že pri používaní kreditnej karty na rozdiel od debetnej, jej majiteľ nepoužíva vlastné peniaze, ale banka mu dáva úver.

Čo je kreditná karta?

Kreditná karta je forma bankového úveru, ktorý je čerpaný používaním tejto karty. Ide teda o druh platobnej karty, pri ktorej používaní sa majiteľ dostáva do debetu (používa úverové peniaze a nie svoje vlastné). Majiteľ karty môže, ale nemusí úver čerpať. Nemusí tiež mať založený bežný účet v banke, ktorá mu túto kartu vystavila. Jej podstata totiž spočíva v tom, že majiteľ karty má na svojej karte určitý úverový limit, ktorý môže čerpať bez toho, aby mu z jeho bežného účtu ubúdali peniaze. Stáva sa dlžníkom banky, ktorá mu kartu vystavila. Výška tohto limitu sa odvíja od bonity klienta. Čím bonitnejší klient, tým vyšší úverový rámec.

Úver sa spláca prostredníctvom mesačných splátok. Výšku mesačných splátok si klient určuje sám. Banka určuje len minimálnu požadovanú splátku, ktorá sa väčšinou pohybuje od 5 do 10% z dlžnej sumy.

Pri kreditných kartách existuje bezúročné obdobie (30 – 50 dní), teda úver, ktorý čerpáme je v tomto období bez nárokov banky na úrok. Splatnosť úveru je spravidla viazaná na konkrétny dátum v nasledujúcom mesiaci. Úver môže splatiť klient naraz alebo postupne a to bezhotovostným prevodom na kartový účet alebo hotovostným vkladom v banke. Ak však nesplatí celý úver v bezúročnom období, platí z nesplatenej časti úveru banke úrok. Ročné úročenie tohto úveru je spravidla vyššie ako pri spotrebných alebo kontokorentných úveroch bežne poskytovaných bankami, môže dosiahnuť výšku až 30% p. a.

Kreditná karta je moderný platobný prostriedok, ktorým je možné nakupovať, vyberať hotovosť z bankomatu apod. Každá transakcia kartou znamená čerpanie úveru od spoločnosti, ktorá kartu vydala. Ten je klient potom povinný splatiť v dohodnutom termíne.

Kreditná platobná karta je úverový produkt, ktorý umožňuje klientovi čerpať úver, do bankou schválenej výšky úverového limitu. Kreditná karta umožňuje, podobne ako debetná platobná karta, uskutočňovať platby a výbery hotovosti. Na rozdiel od debetnej platobnej karty, klient nemusí mať v banke bežný účet. Majiteľ kreditnej karty môže čerpať úver počas istého obdobia (väčšinou 30 až 50 dní) bezúročne. Po uplynutí bezúročného obdobia musí klient zaplatiť minimálnu splátku (od 5 do 10 % z vyčerpanej sumy) a zostatok úverového limitu môže použiť v ďalšom období.

(Kreditná karta) – je úverová karta s úverovým limitom. Klient môže využiť tzv. bezúročné obdobie, kedy neplatí úroky z vyčerpanej sumy pokiaľ zaplatí sumu ktorú v stanovenom období vyčerpal presne podľa podmienok uvedených v úverovej zmluvu a obchodných podmienkach.

(Kreditná karta) – Úverová karta s úverovým limitom.

Kreditná i debetná karta sú obe druhom platobnej karty, často sú však tieto pojmy nesprávne zamieňané jeden za druhý, o čom svedčí aj prieskum SBA zameraný na zistenie finančnej gramotnosti slovenskej populácie. Treba si teda uvedomiť, že sa od seba podstatne odlišujú. Základný rozdiel medzi nimi je ten, že pri používaní kreditnej karty na rozdiel od debetnej, jej majiteľ nepoužíva vlastné peniaze, ale banka mu dáva úver. Čo je kreditná karta? Kreditná karta je forma bankového úveru, ktorý je čerpaný používaním tejto karty. Ide teda o druh platobnej karty, pri ktorej používaní sa majiteľ dostáva do debetu (používa úverové peniaze a nie svoje vlastné). Majiteľ karty môže, ale nemusí úver čerpať. Nemusí tiež mať založený bežný účet v banke, ktorá mu túto kartu vystavila. Jej podstata totiž spočíva v tom, že majiteľ karty má na svojej karte určitý úverový limit, ktorý môže čerpať bez toho, aby mu z jeho bežného účtu ubúdali peniaze. Stáva sa dlžníkom banky, ktorá mu kartu vystavila. Výška tohto limitu sa odvíja od bonity klienta. Čím bonitnejší klient, tým vyšší úverový rámec. Úver sa spláca prostredníctvom mesačných splátok. Výšku mesačných splátok si klient určuje sám. Banka určuje len minimálnu požadovanú splátku, ktorá sa väčšinou pohybuje od 5 do 10% z dlžnej sumy. Pri kreditných kartách existuje bezúročné obdobie (30 – 50 dní), teda úver, ktorý čerpáme je v tomto období bez nárokov banky na úrok. Splatnosť úveru je spravidla viazaná na konkrétny dátum v nasledujúcom mesiaci. Úver môže splatiť klient naraz alebo postupne a to bezhotovostným prevodom na kartový účet alebo hotovostným vkladom v banke. Ak však nesplatí celý úver v bezúročnom období, platí z nesplatenej časti úveru banke úrok. Ročné úročenie tohto úveru je spravidla vyššie ako pri spotrebných alebo kontokorentných úveroch bežne poskytovaných bankami, môže dosiahnuť výšku až 30% p. a.

je moderný platobný prostriedok, ktorým je možné nakupovať, vyberať hotovosť z bankomatu apod. Každá transakcia kartou znamená čerpanie úveru od spoločnosti, ktorá kartu vydala. Ten je klient potom povinný splatiť v dohodnutom termíne.

Kreditná platobná karta je úverový produkt, ktorý umožňuje klientovi čerpať úver, do bankou schválenej výšky úverového limitu. Kreditná karta umožňuje, podobne ako debetná platobná karta, uskutočňovať platby a výbery hotovosti. Na rozdiel od debetnej platobnej karty, klient nemusí mať v banke bežný účet. Majiteľ kreditnej karty môže čerpať úver počas istého obdobia (väčšinou 30 až 50 dní) bezúročne. Po uplynutí bezúročného obdobia musí klient zaplatiť minimálnu splátku (od 5 do 10 % z vyčerpanej sumy) a zostatok úverového limitu môže použiť v ďalšom období.

(Credit card) – je úverová karta s úverovým limitom. Klient môže využiť tzv. bezúročné obdobie, kedy neplatí úroky z vyčerpanej sumy pokiaľ zaplatí sumu ktorú v stanovenom období vyčerpal presne podľa podmienok uvedených v úverovej zmluvu a obchodných podmienkach.

(Credit card) – Úverová karta s úverovým limitom.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥