Imprinter

Imprinter v bankovníctve

Imprinter je mechanické zariadenie, ktoré malo svoje miesto v histórii bankovníctva a platobných systémov. Predstavuje predchodcu moderných online platobných terminálov a bol dôležitým nástrojom pre spracovanie platieb s embosovanými platobnými kartami.

Funkcia a použitie

Imprinter bol navrhnutý na kopírovanie údajov z embosovaných platobných kariet, čo sú karty s výraznými vyvýšenými číslami a literami na ich povrchu. Postup použitia imprintera bol nasledovný:

  1. Obchodník by vložil embosovanú platobnú kartu do zariadenia tak, aby vyvýšené údaje na karte boli čitateľné.
  2. Imprinter by následne použil tlak na kartu a na špeciálny papier, vytvárajúc tak odtlačok vyvýšených údajov na papieri.
  3. Držiteľ karty by svojím podpisom autorizoval transakciu tým, že by sa na papieri pokúsil čo najpresnejšie zopakovať podpis na svojej karte.
  4. Obchodník by následne poslal tento podpísaný odtlačok papiera spolu s inými údajmi o transakcii (napríklad sumou) svojej banke na spracovanie platby.
  5. Platba by bola dokončená, keď banka overila a potvrdila platnosť podpisu a transakcie.

Historický význam

Imprinter mal významné miesto v histórii bankovníctva a obchodu, najmä v dobe, keď neexistovali moderné online platobné systémy. Bolo to nevyhnutné pre vykonávanie platobných transakcií s embosovanými kartami, ktoré boli vtedy bežné.

Postupný prechod na online platby

S nástupom moderných technológií a rýchleho internetového pripojenia sa však začali online platobné terminály (často označované ako POS terminály) stávať štandardom. Tieto terminály umožnili okamžitú autorizáciu a spracovanie platieb, čím eliminovali potrebu imprintera a manuálnej manipulácie s papierom. Dnešné platobné systémy sú oveľa efektívnejšie a rýchlejšie.

Záver

Imprinter bol dôležitým nástrojom v histórii bankovníctva a platobných systémov, umožňujúc autorizáciu platieb s embosovanými kartami. Dnes však upadol do zabudnutia, keďže moderné online platobné terminály prevzali jeho úlohu a umožňujú rýchlejšie a efektívnejšie spracovanie platieb.

Imprinter je mechanické zariadenie (predchodca online platobných terminálov), ktoré umožňuje uskutočniť platbu embosovanými platobnými kartami. Obchodník pomocou imprintera skopíruje potrebné údaje karty pre vykonanie platby a držiteľ karty údaje autorizuje podpisom zhodným s podpisom na platobnej karte. Prostriedky nie sú z účtu klientovi odúčtované online, ale až po doručení dokumentácie (predajného dokladu) o vykonanej transakcii obchodníkom svojej banke.

Imprinter je mechanické zariadenie (predchodca on-line platobných terminálov ─ POS), ktoré umožňuje uskutočniť platbu embosovanými platobnými kartami. Obchodník pomocou imprintera skopíruje potrebné údaje karty na vykonanie platby a držiteľ karty údaje autorizuje svojím podpisom. Prostriedky nie sú z účtu klientovi odúčtované okamžite, ale až po doručení dokumentácie (dokladu o predaji) o vykonanej transakcii obchodníkom svojej banke.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥