nadstavba

Nadstavba v Kontexte Dopravy

Pojem „nadstavba“ má rôzne významy v kontexte dopravy a je často používaný v námornej doprave, železničnej doprave a cestnej motorovej doprave. Nižšie sú uvedené rôzne významy tohto pojmu:

Námorná Doprava

1. V námornej doprave sa „nadstavba“ odvoláva na stavbu nad hlavnou palubou námorného plavidla, ktorá sa rozkladá od jedného boku plavidla po druhý. Táto časť plavidla zahŕňa kajuty pre posádku a cestujúcich, riadiace centrá, navigačné vybavenie a ďalšie priestory potrebné pre prevádzku lode.

Železničná Doprava

2. V železničnej doprave sa „nadstavba“ týka funkčnej účelovej časti železničného koľajového vozidla, ktorá sa nachádza nad úrovňou koľají a spriahadla. Táto časť vozidla obsahuje všetky komponenty a vybavenie nevyhnutné pre plnenie funkčného účelu vozidla. Môže to zahŕňať nákladný priestor, kabíny pre cestujúcich, technické zariadenia a iné.

Cestná Motorová Doprava

3. V cestnej motorovej doprave sa „nadstavba“ vzťahuje na funkčnú účelovú časť špeciálneho cestného vozidla. Táto časť vozidla sa nachádza nad podvozkom a obsahuje všetky komponenty, príslušenstvo a výstroj potrebné na plnenie funkčného účelu vozidla. Napríklad u hasičských vozidiel by nadstavba obsahovala výstroj pre hasičov a zariadenia na požiarnu ochranu.

Nadstavba je dôležitou súčasťou každého dopravného prostriedku a zabezpečuje, že vozidlo je schopné plniť svoj určený účel a poskytovať potrebné služby. Jej návrh a konštrukcia sú prispôsobené špecifickým potrebám a požiadavkám pre daný druh dopravy.

1. Stavba nad hlavnou palubou námorného plavidla, rozkladajúca sa od boka k boku; pri vnútrozemských plavidlách ľubovoľná časť lodného telesa nad hlavnou palubou. 2. Funkčná účelová časť železničného koľajového vozidla nad úrovňou spriahadla so všetkým svojím príslušenstvom nevyhnutným na plnenie funkčného účelu vozidla. 3. Funkčná účelová časť špeciálneho cestného vozidla pre motorovú dopravu s celým svojím príslušenstvom a výstrojom.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥