nakladač

Nakladač v ekonómii dopravy

1. Zariadenie na nakladanie materiálu (sypkého, kusového a iného), ktorého unášacím prostriedkom je hrablicový, príp. pásový dopravník; na dopravník sa materiál odovzdáva prihŕňacím zariadením alebo sa priamo nakladá lopatou či drapákom; nakladače sa rozdeľujú podľa druhu nakladaného materiálu: nakladač na sypký materiál, na kusový materiál, na ostatný materiál; podľa pracovného spôsobu: plynulý nakladač (kontinuitný nakladač), pretržitý nakladač (cyklický nakladač); podľa naberacieho zariadenia pri plynulom spôsobe): korčekový, klepetový, frézový, tanierový, skrutkovnicový, závitovkový, lopatkový nakladač atď., pri pretržitom spôsobe: lopatkový, drapákový nakladač; podľa rozsahu použiteľnosti: jednoúčelový, univerzálny nakladač; podľa druhu pohonu: nakladač s elektrickým, so spaľovacím, s pneumatickým motorom, nakladač s kombinovaným pohonom (spaľovacím a elektrickým), náhonový nakladač; podľa premiestniteľnosti: samohybný, závesný nakladač; podľa podvozka: kolesový, pásový, polopásový nakladač; podľa rozsahu nakladacích prác: ľahký, stredný, ťažký. 2. Pracovník, ktorý nakladá materiál (tovar) na dopravný prostriedok (dopravné zariadenie) alebo vykladá z neho.

Nakladač je v ekonómii dopravy významným pojmom, ktorý sa týka procesu nakladania a vykladania materiálu na dopravné prostriedky alebo z nich. Tento článok sa bude venovať rôznym aspektom pojmu „nakladač“ vo vzťahu k doprave.

Rôzne typy nakladačov

Nakladače sa rozdeľujú podľa viacerých kritérií, vrátane druhu nakladaného materiálu, pracovného spôsobu, druhu pohonu, premiestniteľnosti a ďalších faktorov. Tu sú niektoré z hlavných typov nakladačov:

  • Podľa druhu nakladaného materiálu: Nakladače môžu byť určené na sypký materiál, kusový materiál alebo iný materiál podľa ich špecifických vlastností.
  • Podľa pracovného spôsobu: Nakladače sa môžu deliť na plynulé (kontinuálne) a pretržité (cyklické), v závislosti od spôsobu, akým sa materiál nahrádza na dopravný prostriedok.
  • Podľa druhu pohonu: Existujú nakladače s elektrickým pohonom, spaľovacím motorom, pneumatickým motorom a dokonca aj nakladače s kombinovaným pohonom.
  • Podľa premiestniteľnosti: Nakladače môžu byť kolesové, pásové alebo samohybné, pričom každý typ má svoje výhody a obmedzenia v závislosti od terénu a aplikácie.

Výber správneho typu nakladača závisí od konkrétnych potrieb a podmienok pracoviska. Rôzne typy nakladačov sú navrhnuté na rôzne úlohy, a preto je dôležité zvážiť ich špecifikácie a vlastnosti, aby sa zabezpečila efektívnosť a bezpečnosť pri manipulácii s materiálmi. Bez ohľadu na to, aký typ nakladača sa používa, je dôležité dbať na bezpečné používanie a údržbu, aby sa predišlo nehodám a minimalizovali riziká pri manipulácii s ťažkými materiálmi.

1. Zariadenie na nakladanie materiálu (sypkého, kusového a iného), ktorého unášacím prostriedkom je hrablicový, príp. pásový dopravník; na dopravník sa materiál odovzdáva prihŕňacím zariadením alebo sa priamo nakladá lopatou či drapákom; nakladače sa rozdeľujú podľa druhu nakladaného materiálu: nakladač na sypký materiál, na kusový materiál, na ostatný materiál; podľa pracovného spôsobu: plynulý nakladač (kontinuitný nakladač), pretržitý nakladač (cyklický nakladač); podľa naberacieho zariadenia pri plynulom spôsobe): korčekový, klepetový, frézový, tanierový, skrutkovnicový, závitovkový, lopatkový nakladač atď., pri pretržitom spôsobe: lopatkový, drapákový nakladač; podľa rozsahu použiteľnosti: jednoúčelový, univerzálny nakladač; podľa druhu pohonu: nakladač s elektrickým, so spaľovacím, s pneumatickým motorom, nakladač s kombinovaným pohonom (spaľovacím a elektrickým), náhonový nakladač; podľa premiestniteľnosti: samohybný, závesný nakladač; podľa podvozka: kolesový, pásový, polopásový nakladač; podľa rozsahu nakladacích prác: ľahký, stredný, ťažký. 2. Pracovník, ktorý nakladá materiál (tovar) na dopravný prostriedok (dopravné zariadenie) alebo vykladá z neho.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥