návestie

Návestie v doprave

(avízo) – 1. Oznámenie dopravcu príjemcovi, že mu bude zásielka v určitom termíne dodaná, alebo že si ju má vyzdvihnúť. 2. Správa v obchodnom styku o určitom konaní, napr. správa dodávateľa odberateľovi, že objednaný tovar bol podaný na prepravu.

Návestie je dôležitým pojmom v oblasti dopravy, ktorý sa týka oznámenia alebo správy o preprave tovaru alebo zásielky. Tento termín sa používa v rôznych kontextoch a má dve hlavné významy:

1. Oznámenie príjemcovi: V tomto kontexte návestie predstavuje oznámenie dopravcu príjemcovi, že mu bude zásielka v určitom termíne dodaná, alebo že si ju má vyzdvihnúť. Toto oznámenie je dôležité pre príjemcu, aby sa mohol pripraviť na príchod svojho tovaru a zabezpečiť jeho prijatie.

2. Obchodná správa: Návestie môže byť aj správa v obchodnom styku o určitom konaní. Napríklad dodávateľ môže odoslať návestie odberateľovi, že objednaný tovar bol podaný na prepravu. Týmto spôsobom môže odberateľ sledovať priebeh svojej objednávky a očakávaný termín doručenia.

Návestie má v doprave a logistike veľký význam, pretože umožňuje efektívne riadiť pohyb tovaru a zabezpečiť, aby bol doručený do správneho miesta v správnom čase. Taktiež pomáha v obchodnom styku medzi rôznymi stranami, ako sú dodávatelia a odberatelia, udržiavať transparentnosť a informovanosť o stave objednávok a prepravy.

Moderné informačné technológie a systémy sledovania umožňujú ešte efektívnejšie využívať návestie v oblasti dopravy a logistiky. Tieto systémy umožňujú sledovať priebeh prepravy v reálnom čase a poskytovať príjemcom presné informácie o stave ich zásielok.

(avízo) – 1. Oznámenie dopravcu príjemcovi, že mu bude zásielka v určitom termíne dodaná, alebo že si ju má vyzdvihnúť. 2. Správa v obchodnom styku o určitom konaní, napr. správa dodávateľa odberateľovi, že objednaný tovar bol podaný na prepravu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥